Laat je thuis verzorgen

Na een ziekenhuisverblijf kunnen sommige vormen van verzorging en behandeling perfect thuis gebeuren, door jezelf of met de hulp van een professioneel zorgverlener.

 • Sommige chemo’s kunnen thuis toegediend worden.
 • Je kunt thuis ook palliatieve verzorging krijgen.
 • Ook veel vormen van verzorging (spuitjes, verbanden enz.) kunnen thuis plaatsvinden.
 • Ook paramedische hulpverleners (kinesist, logopedist, diëtist enz.) kunnen tot bij je thuis komen.
 • Een ziekenoppas kan bij je waken en je toestand volgen. Bij problemen zal hij onmiddellijk contact opnemen met de arts of het ziekenhuis.
 • Enz.

Waar kan je terecht voor informatie?

Er zijn diverse instanties die je meer informatie kunnen geven over deze vormen van hulp en hoe je die kan verkrijgen:

 • De sociale dienst van het ziekenhuis waar je behandeld wordt.
 • Het ziekenfonds.
 • De coördinatiecentra voor thuiszorg.
 • De sociale diensten (OCMW) van de gemeente waar je woont.
 • Je arts-specialist.
 • Je huisarts of de huisarts van je familie.

Bereid je voor

Welke vorm van hulp je thuis ook nodig zal hebben – thuiszorg, medische zorg, paramedische zorg of schoolbegeleiding – probeer alles vooraf te plannen en te organiseren. Ideaal zou zijn als je nog tijdens je verblijf in het ziekenhuis de nodige stappen zet, zodat alles geregeld is als je naar huis mag.

©Vivio

Getuigenissen

Hoe reageer je als een dokter je vertelt dat je ongeneeslijk ziek bent? Johan was eerst kapot van het nieuws. Maar hij besloot om door te zetten, te blijven vooruitgaan, om contact te houden met alle mensen om hem. Deze positieve benadering helpt hem om te blijven volhouden.Lees verder