Levenseinde: euthanasie

Soms kun je ondanks al je moeite en de inspanningen van het medisch team de ziekte niet overwinnen en is het einde onvermijdelijk. Sommige mensen die te maken krijgen met extreem leed vragen euthanasie aan. Euthanasie is een medische handeling waarbij het leven van een patiënt op zijn verzoek opzettelijk beëindigd wordt. In België is euthanasie sinds 2002 toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden.

De voorwaarden voor de patiënt voor euthanasie in België:

 • Je moet meerderjarig (18 jaar of ouder) of ontvoogd minderjarig zijn.
 • Je moet een dodelijke, ongeneeslijke of progressieve ziekte hebben die ondraaglijk fysiek en/of psychisch leed meebrengt.
 • Je moet het verzoek om euthanasie aan je arts voorleggen.
 • Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaaldelijk gebeuren en mag niet tot stand komen onder externe druk.
 • Je moet op het moment van het verzoek handelingsbekwaam zijn.
 • Het verzoek om euthanasie moet schriftelijk worden vastgelegd. De tekst moet door jou zijn opgesteld, gedateerd en getekend. Als je daar niet toe in staat bent, mag je een meerderjarige persoon aanwijzen die het verzoek in jouw plaats opstelt en daarbij verklaart waarom je het niet zelf kan doen. Het verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd in het bijzijn van een arts. De naam van die arts moet op het document vermeld staan.
 • Je mag je verzoek om euthanasie op elk moment herroepen.
 • Je mag een voorafgaand verzoek om euthanasie doen, voor het geval je niet meer in staat zou zijn om dat later te doen (bijvoorbeeld bij coma).

De voorwaarden voor de arts voor euthanasie in België:

 • Je arts moet je inlichten over je gezondheidstoestand, de vermoedelijke evolutie ervan, je levensverwachting, de nog mogelijke behandelingsmethodes (palliatieve zorg bijvoorbeeld) en de gevolgen ervan.
 • Je arts moet zich tijdens meerdere gesprekken vergewissen van het aanhoudend karakter van je fysieke of psychisch lijden. Hij moet er met andere woorden zeker van zijn dat je vraag om euthanasie geen impulsieve handeling is.
 • Je arts moet een andere onafhankelijke arts die gespecialiseerd is in kanker raadplegen om het ernstige en ongeneeslijke karakter van de ziekte te laten vaststellen. Die moet ook het aanhoudend karakter van je fysieke of psychisch leed bevestigen.
 • Je arts moet een registratiedocument opstellen en dat achteraf overmaken aan de Controle- en Evaluatiecommissie van Euthanasie. Die zal onderzoeken of de euthanasie is uitgevoerd volgens de wettelijke voorwaarden.
  Voor meer informatie kan je terecht op de website van de vereniging Recht op Waardig Sterven: www.rws.be

 
Vrijheid van geweten

Niet alle ziekenhuizen zijn bereid om euthanasie uit te voeren. Elke arts beschikt over gewetensvrijheid en kan weigeren om op het verzoek van zijn patiënt in te gaan en zijn leven dus niet te beëindigen. De beste manier om te weten waar je staat, is door de vraag rechtuit aan je arts en het medisch team te stellen. Zo kun je je rechten het best laten gelden.

©Vivio

Getuigenissen

Team van Professor Jean-Luc Van Laethem & Ilse Rooman
Pancreaskanker is een kanker met een zeer hoog sterftecijfer. Slechts één op tien patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven. En helaas schat men dat pancreaskanker tegen 2030 een van de drie dodelijkste kankers zal zijn.Lees verder