Prijskaartje en terugbetaling van de medische kosten (vervolg)

Extra hulp

Maar zelfs met dit systeem is het niet altijd gemakkelijk om de soms hoog oplopende medische kosten te dragen. Gelukkig bestaan er diverse statuten en mechanismen die jou of je ouders financieel kunnen helpen.

  • Verhoogde kinderbijslag
  • Het OMNIO- en WIGW-statuut geven recht op een verhoogde tegemoetkoming in de medische kosten. Het OMNIO-statuut is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen, het WIGW-statuut voor weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen.
  • In het derdebetalerssyteem hoef je – bijvoorbeeld bij sommige onderzoeken – enkel het remgeld te betalen, dat is het bedrag dat ten laste blijft van jou na tussenkomst van het RIZIV en het ziekenfonds.
  • De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat de jaarlijkse medische kosten voor elk gezin beperkt blijven tot een bepaald plafond. Dat plafond is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Bij wie kan je terecht voor inlichtingen?

Ons systeem van gezondheidszorg is dan wel heel goed, het zit ook enorm complex in elkaar. Om je weg te vinden in de verschillende stappen die je moet ondernemen en om je rechten te kennen of als je financiële vragen hebt (kostprijs, terugbetaling, steun enz.), kun je bij de volgende instanties terecht:

  • de sociale dienst of een maatschappelijk werker van het ziekenhuis of de afdeling waar je behandeld wordt
  • je eigen ziekenfonds of dat van je ouders
  • de sociale dienst of het OCMW van je gemeente


©Vivio

Getuigenissen

Begin 2012 werd er bij Gustaaf Smans een poliep in de blaas weggenomen. Een routineprocedure eigenlijk, in eerste instantie was er dus niets aan de hand. Tot 4 april. Vlak voor een etentje voor zijn 40ste huwelijksverjaardag moest Gustaaf voor de uitslag nog even langs de uroloog. Het resultaat: kwaadaardige cellen in de blaaswand... en de start van een zware chemobehandeling en een lange revalidatie.Lees verder