Prijskaartje en terugbetaling van de medische kosten (vervolg) | Stichting tegen Kanker

Prijskaartje en terugbetaling van de medische kosten (vervolg)

Extra hulp

Maar zelfs met dit systeem is het niet altijd gemakkelijk om de soms hoog oplopende medische kosten te dragen. Gelukkig bestaan er diverse statuten en mechanismen die jou of je ouders financieel kunnen helpen.

  • Verhoogde kinderbijslag
  • Het OMNIO- en WIGW-statuut geven recht op een verhoogde tegemoetkoming in de medische kosten. Het OMNIO-statuut is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen, het WIGW-statuut voor weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen.
  • In het derdebetalerssyteem hoef je – bijvoorbeeld bij sommige onderzoeken – enkel het remgeld te betalen, dat is het bedrag dat ten laste blijft van jou na tussenkomst van het RIZIV en het ziekenfonds.
  • De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat de jaarlijkse medische kosten voor elk gezin beperkt blijven tot een bepaald plafond. Dat plafond is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Bij wie kan je terecht voor inlichtingen?

Ons systeem van gezondheidszorg is dan wel heel goed, het zit ook enorm complex in elkaar. Om je weg te vinden in de verschillende stappen die je moet ondernemen en om je rechten te kennen of als je financiële vragen hebt (kostprijs, terugbetaling, steun enz.), kun je bij de volgende instanties terecht:

  • de sociale dienst of een maatschappelijk werker van het ziekenhuis of de afdeling waar je behandeld wordt
  • je eigen ziekenfonds of dat van je ouders
  • de sociale dienst of het OCMW van je gemeente

©Vivio

Getuigenissen

Christine verneemt dat ze kanker heeft wanneer zij en haar man het over een tweede kindje hebben. Ze getuigt over haar gevecht tegen de ziekte, de gevolgen ervan op haar dagelijkse leven en de steun die zij vond in de diensten van de Stichting.Lees verder