Praat over kanker met een psycholoog

Paniek, angst, stress, woede, triestheid, eenzaamheid… Kanker maakt een hoop gevoelens los waar je niet altijd even goed mee om kan. Alles voor jezelf houden helpt je niet echt om beter te worden, integendeel! Kanker hebben is niet iets om je voor te schamen. Erover praten ook niet.

Waarom moet ik met een psycholoog praten?

Soms is het gemakkelijker om met buitenstaanders over je gevoelens te praten. Een psycholoog is hiervoor een goede gesprekspartner. Daar zijn op zijn minst drie redenen voor:

  • De psycholoog luistert aandachtig en is een echte vertrouwenspersoon. Je kunt hem alles zeggen en ook onderwerpen aansnijden waarover je met je arts of familie misschien niet durft te praten, zoals de dood, lijden, angst of seksualiteit.
  • De psycholoog kan je helpen om wat afstand van de zaak te nemen, hij kan je denkpistes aanreiken om beter met je ziekte en de behandelingen om te gaan, om te communiceren met de mensen om je heen enz.
  • De psycholoog kan een goede tussenpersoon zijn tussen jou en je familie, tussen jou en het verzorgend personeel enz. Hij kan bepaalde problemen - zoals vervelende bijwerkingen - signaleren binnen het multidisciplinair team. Zo kan iedereen er rekening mee houden en proberen om je meer comfort te bieden.

Waar vind je een psycholoog?

  • In het ziekenhuis: op bijna elke afdeling oncologie zijn er psychologen.
  • Via Kankerinfo (0800/15.802), de gratis hulplijn van de Stichting tegen Kanker, bereikbaar elke werkdag van 9 tot 18 u.

©Vivio

Getuigenissen

Sofie Demeyer
Sofie Demeyer, PhD - Fundamental Mandates, laureaten 2019Lees verder