Studeren als je kanker hebt

Als je het gevecht met kanker moet aangaan, met alles wat daarbij komt kijken (therapieën, bijwerkingen, ziekenhuisopnames…), zal je allicht een poos of een aantal keren van de school- of universiteitsbanken moeten wegblijven.

Moet je de school verwittigen dat je kanker hebt?

Wettelijk ben je niet verplicht om de directie van je school of je leraren op de hoogte te brengen van je kanker, maar het is wel aangeraden. Als ze je situatie kennen, zullen ze er meestal wel begrip voor hebben als je leerachterstand oploopt of afwezig bent. Er zijn ook regelingen mogelijk voor de lessen en het afleggen van tests of examens. Dat moet in overleg gebeuren met de schooldirectie.


Ook als je kanker hebt, ben je nog gebonden aan een aantal basisregels. Er bestaat een algemene schoolplicht tot achttien jaar. Elke afwezigheid, hoe lang die ook duurt of wat de reden er ook voor is, moet verantwoord worden. Dat kan met een medisch attest of een briefje van je ouders of wettelijke voogd.
Minderjarigen kunnen voor meer informatie surfen naar www.hospichild.be.

Kanker en hogere of universitaire studies

Zodra je over je medische attesten beschikt die door je arts ondertekend zijn, kan je met je universiteit of hogeschool onderhandelen over een aantal tegemoetkomingen: de kans om je examens later af te leggen, uitstel om papers in te leveren, uitzonderlijke toestemming om een jaar (of module) over te doen enz. De instantie tot wie je je aanvraag moet richten, verschilt van de ene inrichting tot de andere. Dat kan de faculteitsraad zijn, de dienst studentenzaken, het rectoraat enz.

Schoolgaan in het ziekenhuis

Als je opgenomen moet worden, stellen veel ziekenhuizen leerkrachten ter beschikking om je te helpen het schooljaar voort te zetten. Rekening houdend met je niveau, je behoeften en je toestand zullen ze je helpen om het leerprogramma van je school te volgen om je achterstand in te halen of je examens voor te bereiden.

Thuisonderwijs

Je kunt ook thuis les krijgen. Dat gebeurt via verenigingen die thuisonderwijs aanbieden.

Naar school met kanker

Voor meer informatie kun je terecht bij:

©Vivio

In contact blijven

Kinderen en jongeren die af te rekenen krijgen met een kanker, moeten vaak een tijdje wegblijven van school. Afhankelijk van de aard van de ziekte en de behandelingen kan het gaan om meerdere kortere periodes of een langere periode.

Lees verder

Terug naar school

Uw kind mag terug naar school zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat.

Lees verder

Erover praten in de klas

Ook voor een leerkracht heeft de aanwezigheid (of afwezigheid) van een ernstig ziek kind in de klas grote gevolgen. Je maakt je zorgen, er is die lege stoel in de klas, de leerlingen en ouders stellen je vragen, ...

Lees verder

Schaduwkinderen

Met deze term verwijzen we naar de broers en zussen van kinderen met kanker. Ze leven in zekere zin in de schaduw van de zieke en krijgen dus misschien niet evenveel aandacht. Toch heeft de ziekte ook een immense invloed op hun leven ... Het gezin werkt immers niet meer zoals tevoren.

Lees verder

Centrum voor leerlingenbegeleiding CLB

In de Vlaamse Gemeenschap kunnen ook de CLB's een doeltreffende hulp bieden.


Meer info? Raadpleeg bijvoorbeeld:

Lees verder

Waar kan mijn kind les volgen?

Het is altijd beter als je kind lessen kan blijven volgen. Dat is belangrijk om zijn schoolachterstand te beperken en de terugkeer naar school vlotter te doen verlopen. De school is ook een natuurlijke biotoop voor een kind of jongeren, waar het zijn vrienden en leeftijdsgenoten terugvindt.

Lees verder

Leerplicht

In België is elk kind van 6 tot 18 jaar leerplichtig. Dat wil zeggen dat het tot zijn 18e naar school moet gaan of thuis les moet volgen.

Lees verder

Getuigenissen

In 2011 was Nadine net klaar met haar behandeling tegen borstkanker. Samen met Michèle poseerde ze voor de foto’s die de hoofdstukken haarverzorging en gezichtsbehandelingen in onze schoonheidgids Goed verzorgd, beter gevoel illustreren.Lees verder