Header_Erover praten in de klas

Erover praten in de klas

Ook voor een leerkracht heeft de aanwezigheid (of afwezigheid) van een ernstig ziek kind in de klas grote gevolgen. Je maakt je zorgen, er is die lege stoel in de klas, de leerlingen en ouders stellen je vragen, ... Je moet een reeks regels in acht nemen als het kind terugkomt, je hebt meer werk omdat je wilt dat het kind de lessen zo goed mogelijk kan volgen (soms kom je daarvoor zelfs bij het kind thuis). 

Het kind blijft een van je leerlingen, ook al is het niet fysiek in de klas aanwezig, en je moet rekening houden met zijn wensen en noden. Om je daarbij te helpen, ontwikkelde de Stichting tegen Kanker het project 'Hand in Hand'.

Hand in Hand 

'Hand in Hand' is een praktische gids die leerkrachten moet helpen een dialoog tot stand te brengen tussen de zieke leerling, zijn gezin, de andere leerlingen en hun ouders. Het is echter geen 'gebruiksklare' gids. Elke patiënt is immers uniek en elke kanker heeft zo zijn bijzonderheden. Overhaaste conclusies of te snelle boodschappen voor klasgenoten of andere personen zijn dan ook te vermijden. 

Wat staat er in de gids 'Hand in Hand'? 

  • Medische informatie (Wat is kanker? Wat zijn de verschillende vormen van kanker bij jongeren? Wat zijn de meest voorkomende behandelingen en bijwerkingen? ...).
  • Mogelijkheden om concrete steun voor de zieke leerling te organiseren en nauwe banden met het kind te onderhouden (op sociaal, emotioneel en schoolvlak).
  • Tips om met de klasgenoten over kanker te praten.
  • Nuttige informatie om je lessen te organiseren en ze aan de zieke leerling aan te passen.
  • Een reeks activiteiten (voor leerlingen van 9 tot 14 jaar) om over kanker te praten.

Is je kind aan een Nederlandstalige school ingeschreven? Weet dan dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hulp biedt aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties.
Meer info: bij de CLB-adviseur van de school of www.ond.vlaanderen.be/clb.

Getuigenissen

Kunnen patiënten met metastasen langer leven?Lees verder