Leerplicht

Leerplicht

Leerplicht

In België is elk kind van 6 tot 18 jaar leerplichtig. Dat wil zeggen dat het tot zijn 18e naar school moet gaan of thuis les moet volgen.

Les blijven volgen

Voor een ernstig ziek kind is het soms moeilijk - zo niet onmogelijk - om naar school te gaan. Gelukkig zijn er heel veel mogelijkheden om toch les te blijven volgen.

Meer informatie? Klik hier.

Wat moet je doen?

Bezorg de school een medisch attest binnen de 3 dagen na de eerste dag afwezigheid. Zo blijft het kind ingeschreven als leerling.
Deze stap is heel belangrijk in het kader van de leerplicht en voor de toekenning van de kinderbijslag.

Getuigenissen

Herwig Hermans
Verbondenheid en vriendschap. je moet je eigen strijd strijden. Je eigen wedstrijd rijden. Maar de supporters leveren de kracht om door te gaan.Lees verder