Kankerbehandelingen

Waaruit bestaat een behandeling?

Een therapie is het geheel van medische en paramedische middelen (kine, dieet enz.) die worden ingezet om een ziekte te bestrijden, om de pijn te verminderen die ze teweegbrengt en om ze – in de mate van het mogelijke – te genezen.


Zonder behandeling is kanker ongeneeslijk. De ziekte zou zich alleen maar genadeloos verder ontwikkelen. Verzorging door een multidisciplinair, gespecialiseerd en competent medisch team is niet alleen nodig, het is van levensbelang!

Combinatie van kankertherapieën

Er bestaan verschillende doeltreffende therapieën voor kanker. Vaak stelt het medisch team een combinatie van behandelingen voor. Die worden geval per geval bepaald, afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft. Enkele voorbeelden:

  • chirurgie + radiotherapie
  • chirurgie + chemotherapie
  • chemotherapie + hormoontherapie
  • chirurgie + chemotherapie + radiotherapie
  • enz.

Je wordt gedurende de hele periode van je behandeling van nabij gevolgd, nu eens in het ziekenhuis, dan weer bij je thuis.

Therapie wordt voortdurend bijgestuurd

De therapie wordt regelmatig geëvalueerd met een bloedafname, een MRI, een CT-scan of met andere medische onderzoeken. Afhankelijk van de evolutie van de ziekte en van de reacties van je lichaam, wordt de behandeling aangepast of bijgestuurd.

©Vivio

Soorten therapieën

De behandelingen van kanker worden in verschillende groepen onderverdeeld, afhankelijk van hun doel, de te behandelen lichaamszone en de locatie waar de therapie plaatsvindt.

Chemotherapie

Chemotherapie of chemo is een systemische therapie van kanker. Deze behandeling werkt dus op het hele lichaam. De patiënt krijgt geneesmiddelen die de snel vermenigvuldigende kankercellen moeten vernietigen. Chemotherapie wordt heel vaak toegepast bij kanker.

Chirurgie

Chirurgie is het geheel van technieken dat wordt ingezet bij het opereren van een patiënt. Voor kanker gaat het om een locoregionale therapie .Bij kanker kan een operatie volstaan om een tumor volledig te verwijderen.

Hormoontherapie

Hormoontherapie is een systemische behandeling van kanker. Deze werkt dus op het hele lichaam. Bij deze therapie worden bepaalde hormonen aangevallen die de kankercellen stimuleren. Ze kan alleen worden toegepast, zoals bij schildklierkanker, of in combinatie met andere behandelingen van kanker.

Radiochirurgie (Gamma Knife)

Radiochirurgie is een locoregionale behandeling van kanker. De operatie gebeurt zonder scalpel. Bij de behandeling worden heel krachtige en uiterst precieze stralen gebruikt, waardoor de schedel niet hoeft te worden opengemaakt.

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie, ook wel beenmergtransplantatie genoemd, is een systemische behandeling van kanker. Deze werkt dus op het hele lichaam. Ze wordt gebruikt bij de behandeling van leukemie en bepaalde non-hodgkinlymfomen.

Radiotherapie

Radiotherapie is een locoregionale therapie van kanker via bestraling. De patiënt wordt daarbij blootgesteld aan ioniserende of radioactieve stralen die de kankercellen vernietigen.

Nieuwe behandelingen van kanker

Sommige kankercellen hebben op hun wand specifieke receptoren zitten, een soort sloten die de levensnoodzakelijke stoffen voor die cellen aantrekken. De chemo- en de radiotherapie maken geen onderscheid tussen gezonde en kwaadaardige cellen, maar de gerichte therapieën vallen alleen die tumorcellen aan, en blokkeren of vernietigen de receptoren.

Wat met alternatieve of aanvullende geneeswijzen?

Homeopathie, fytotherapie, etherische oliën, acupunctuur, Chinese geneeskunde, speciale diëten, psychologische technieken of massages kunnen zeker helpen om de bijwerkingen van een behandeling van kanker te verzachten. Maar geen enkele ervan is ooit doeltreffend gebleken als behandeling zelf. Alle ernstige specialisten in deze disciplines geven trouwens toe dat deze methodes je NIET genezen van kanker.

Klinische proeven en experimentele therapieën

Voor een behandeling op de markt komt en door de artsen kan worden voorgeschreven, moet ze een hele reeks testen ondergaan. Een van de laatste stappen in dat proces is het middel ‘voor echt’ testen op mensen. Dat zijn de klinische proeven, ook wel klinische studies of therapeutische proeven genoemd.

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder