Hersenkanker

Verschillende soorten hersentumoren

De meeste hersentumoren zijn kwaadaardig, maar niet allemaal. Bij hersentumoren is het verschil tussen ‘kwaadaardig’ en ‘goedaardig’ niet altijd even duidelijk. Een goedaardige tumor kan zich bijvoorbeeld op een plaats bevinden die moeilijk te opereren is. Deze kan dan blijven groeien en de gezondheid van de patiënt toch nog in gevaar brengen.

Kwaadaardige hersentumoren worden in twee groepen onderverdeeld:

  • primaire hersentumoren of gliomen ontstaan rechtstreeks in de hersenen. In 2008 werden in België 88 gevallen van dit type kanker vastgesteld bij 15- tot 29-jarigen.
  • Metastasen of uitzaaiingen van een tumor die zich buiten de hersenen bevindt.

De schedel en intracraniële hypertensie

De hersenen zijn een heel bijzonder orgaan. Ze zijn de motor van ons denken, ons geheugen en ons handelen. Ze worden beschermd door een soort kap: de schedel of hersenpan. Wellicht heb je al gemerkt dat die schedel een harde botstructuur heeft, en dus niet elastisch is.

Als een hersentumor groter wordt, oefent die druk uit op de hersenen en op de binnenkant van de schedel. Die zogenaamde intracraniële drukverhoging (hypertensie) kan symptomen veroorzaken, zoals hoofdpijn of bewustzijnsstoornissen.

De behandeling van een hersentumor heeft twee doelen: de kanker genezen en de druk in de schedel verminderen.

Hersentumoren en cortisone

Om intracraniële hypertensie te verminderen of te voorkomen wordt vaak corticosteroïde (cortisone) gegeven. Die stof moet het oedeem (de zwelling) rond de tumor verkleinen. De dosissen cortisone zijn hoog. Eventuele bijwerkingen als zweren, verhoogde bloeddruk of diabetes moeten dus in het oog gehouden worden.

Combinatie van verschillende therapieën

Zowel primaire tumoren of gliomen als uitzaaiingen worden meestal behandeld met radiotherapie in combinatie met chemotherapie.

Een eventuele operatie hangt af van verschillende parameters:

  • Zit de tumor op een goed bereikbare plaats, zodat de operatie geen risico op complicaties of schade inhoudt?
  • Bij uitzaaiingen: gaat het om één metastase of zijn het er meer, en is de primaire kanker onder controle?
  • Wat is de algemene toestand van de patiënt?

©Vivio

Getuigenissen

Begin 2012 werd er bij Gustaaf Smans een poliep in de blaas weggenomen. Een routineprocedure eigenlijk, in eerste instantie was er dus niets aan de hand. Tot 4 april. Vlak voor een etentje voor zijn 40ste huwelijksverjaardag moest Gustaaf voor de uitslag nog even langs de uroloog. Het resultaat: kwaadaardige cellen in de blaaswand... en de start van een zware chemobehandeling en een lange revalidatie.Lees verder