Leukemie

In België komen er elk jaar ongeveer 1.300 nieuwe gevallen van leukemie bij. Deze vorm van bloedkanker ontstaat in het beenmerg, waar de rode en witte bloedcellen, en de bloedplaatjes of trombocyten worden aangemaakt.

Bij leukemie begint een bepaald type witte bloedcellen (de precursorcellen, de cellen waaruit de witte bloedcellen zich ontwikkelen) zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen. Die woekering kan de productie van de andere bloedcellen door het beenmerg in gevaar brengen. Bovendien zijn deze massaal aanwezige witte bloedcellen abnormaal: ze zijn vaak onrijp en functioneren niet behoorlijk.

Verschillende types leukemie

Er zijn verschillende soorten leukemie. Ze worden enerzijds gegroepeerd op basis van de graad van maturiteit (ontwikkelingsgraad) van de abnormale cellen – acute leukemie en chronische leukemie – en anderzijds op basis van het type witte bloedcellen dat de ziekte veroorzaakt – lymfatische leukemie en myeloïde leukemie.

De artsen moeten altijd eerst nagaan om welk type leukemie het gaat, want deze erg verschillende ziektes worden op een andere manier behandeld. Ze doen daarom altijd een bloedafname en een beenmergpunctie.

Acute leukemie

Acute lymfatische leukemie (ALL) komt vooral voor bij kinderen en jongvolwassenen. Acute myeloïde leukemie (AML) komt vooral voor bij volwassenen en minder bij jongeren. In beide gevallen ontstaat er in korte tijd een ophoping van onrijpe bloedcellen, de leukemiecellen genoemd. De symptomen treden al na enkele weken op.

Chronische leukemie

De chronische vormen van leukemie komen zelden voor bij jongeren. Chronische lymfatische leukemie (CLL) komt vooral voor bij bejaarden, en chronische myeloïde leukemie (CML) voornamelijk bij mensen van middelbare leeftijd. Bij de chronische vormen komen de cellen wel min of meer tot ontwikkeling. De symptomen verschijnen dan ook veel later en ontwikkelen zich bijna ongemerkt.

Oorzaken van leukemie

Zoals alle soorten kanker is leukemie waarschijnlijk te wijten aan een combinatie van factoren. Het is onmogelijk om de patiënt met zekerheid te zeggen: "Je bent daardoor ziek." Meestal zijn de oorzaken van leukemie onbekend.
 
©Vivio

Getuigenissen

Stéphanie heeft al zes jaar een hersentumor. Haar kracht om door te zetten, komt diep uit haar binnenste, maar ook haar vrienden en familie geven veel energie. De boodschap van Stéphanie: geniet met volle teugen van elke dag.Lees verder