Mijn werknemer heeft kanker | Stichting tegen Kanker

Mijn werknemer heeft kanker

Als iemand van uw werknemers kanker heeft, roept dat vragen op en kan dat ook zijn weerslag hebben op de organisatie binnen uw bedrijf.

Erover praten of niet?

Een werknemer is wettelijk niet verplicht om zijn baas, collega’s of klanten op de hoogte te brengen van zijn gezondheidstoestand. Dat hoort bij zijn privacy. Misschien wil de zieke niet dat zijn collega’s of klanten weten dat hij kanker heeft. Die zullen natuurlijk wel merken dat hij afwezig is en u daarover misschien vragen stellen. Misschien is het nuttig om aan de zieke te vragen of en in hoeverre u met zijn collega’s en/of klanten over zijn ziekte mag praten.

Het is heel delicaat om iemand die ziek is te vragen wanneer hij denkt opnieuw aan het werk te zullen kunnen. Meestal weet hij of zij dat ook niet. Sommige vragen zijn absoluut gerechtvaardigd, zeker in een kmo waar de persoon in kwestie een verantwoordelijke functie heeft. Maar wees toch voorzichtig als u vragen stelt en ga vooral ook behoedzaam om met eventuele beslissingen die hem of haar aangaan.

Afwezigheid en medisch attest

Als een werknemer het gevecht met kanker moet aangaan, met alles wat erbij komt kijken (behandelingen, bijwerkingen, ziekenhuisopnames enz.), moet hij allicht een poos of een aantal keren van het werk wegblijven. Ter herinnering: hij of zij moet u de dag zelf op de hoogte van zijn afwezigheid brengen en u binnen twee werkdagen een medisch attest bezorgen.

Als de werknemer zijn afwezigheden of te laat komen via een medisch attest wettigt, is zijn of haar betrekking beschermd en kan hij (of zij) aanspraak maken op de uitkeringen waar hij (of zij) recht op heeft. Als werkgever hebt u niet het recht om iemand tijdens een ziekteperiode te ontslaan als er een medisch attest voorligt.

Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit: wie betaalt wat?

Normaal betaalt het bedrijf het loon van de werknemer de eerste twee of vier weken (naargelang hij arbeider of bediende is) gewoon door. Daarna wordt de werknemer arbeidsongeschikt en krijgt hij een uitkering van het ziekenfonds.

Kanker en werken: nuttige links

Voor meer informatie over kanker en werken kunt u terecht bij:

  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): www.rva.be
  • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg: www.werk.België.be
  • De vakbonden
  • De Stichting tegen Kanker heeft een boekje uitgegeven met de titel: ‘De zieke medemens beter begrijpen om hem te kunnen helpen’. Dat kan u helpen om tijdens de ziekte beter met de zieke te praten. U kunt de brochure gratis aanvragen op het nummer 02/733.68.68.

©Vivio

Getuigenissen

Josiane cancer sein métastasé
Josiane vecht al vier jaar tegen uitgezaaide borstkanker. De ziekte heeft haar prioriteiten verlegd en bracht zeker ook moeilijke tijden, maar Josiane blijft vechten met verve en geniet van de positieve momenten. Met dank aan een geweldig team: haar man, zorgverleners, familie en vrienden.Lees verder