PET-scan | Stichting tegen Kanker

PET-scan

Wat is een PET-scan?

Een PET-scan (Positron Emission Tomografie) is een isotopisch onderzoek waarbij een zwak radioactieve stof (isotoop) wordt ingespoten. Die stof nestelt zich op de tumoren en/of uitzaaiingen (metastasen). De meest gebruikte isotoop bij PET-scans is FDG, een fluorhoudende suiker met een levensduur van hooguit twee uur. Je loopt dus helemaal geen gevaar om bestraald te worden zoals in Tsjernobyl.

Waar dient een PET-scan voor?

Een PET-scan wordt gebruikt om je te screenen op kwaadaardige tumoren en/of uitzaaiingen, en om de evolutie ervan te volgen. Een kwaadaardige tumor is geen passieve massa, maar een groep cellen die zich snel en ongecontroleerd vermenigvuldigen en heel veel energie verbruiken. Een tumor of een metastase heeft met andere woorden een verhoogde stofwisseling. Een PET-scan spoort die verhoogde activiteit van de cellen op.

Hoe verloopt een PET-scan?

Eerst spuit een arts die gespecialiseerd is in nucleaire geneeskunde een isotoop in je lichaam. De isotoop nestelt zich op abnormaal actieve weefsels. Die eerste fase kan behoorlijk lang duren (één tot twee uur). Daarna leg je je op de tafel van de PET-scanner, een toestel in de vorm van een grote donut. Jij moet door de koker van dat toestel. Sensoren in de koker registreren dan de radioactiviteit van de ingespoten stof. In een derde fase reconstrueren krachtige computers de beelden aan de hand van de verkregen gegevens.

Voordelen van de PET-scan

Met de PET-scan is het mogelijk om:

  • het hele lichaam in één enkel onderzoek te scannen en zo uitzaaiingen op te sporen. De scan duurt ongeveer 50 minuten, voorbereiding niet meegerekend.
  • tumoren zichtbaar te maken die door hun kleine omvang niet altijd op traditionele radiologische onderzoeken zichtbaar zijn. Omdat tumoren altijd een verhoogde stofwisseling hebben, kan de PET-scan ze wel zien, hoe klein ze ook zijn.
  • een goedaardig gezwel (geen kanker) van een kwaadaardige tumor (alleen die heeft een verhoogde stofwisseling) te onderscheiden.

Bijzondere voorzorgen

Een PET-scan vraagt geen bijzondere voorbereiding, maar je moet wel nuchter zijn. De isotoop wordt na enkele uren door het lichaam afgevoerd en heeft geen bekende bijwerkingen. Sommige mensen zijn er wel allergisch voor.
PET-scans worden uitdrukkelijk afgeraden aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Combinatie van onderzoeken

Een PET-scan is heel gevoelig voor verhoogde activiteit van cellen als gevolg van tumoren, maar de beelden zijn minder fijn dan die van een CT-scan. Daarom hebben heel wat ziekenhuizen hybride toestellen die tegelijk een klassieke CT-scan en een PET-scan kunnen nemen. Zo kunnen de resultaten van beide onderzoeken worden samengebracht en kunnen tumoren en uitzaaiingen met grote nauwkeurigheid worden gelokaliseerd.

©Vivio

Getuigenissen

Vlora Ujkani
Mijn dochter Medina heeft me kracht om nooit mijn hoofd te laten hangen!! Ik geniet van ieder moment.Lees verder