Waar dienen onderzoeken voor?

Waarom onderzoeken?

Medische onderzoeken houden alle analyse- en observatietechnieken in die gebruikt worden om een diagnose te stellen, de omvang van de ziekte te bepalen, een behandeling te kiezen en de doeltreffendheid ervan te evalueren.

Klinisch onderzoek

Na een medische ondervraging (over de symptomen, familiegeschiedenis, enz.), voert de arts een klinisch onderzoek uit. De arts onderzoekt, betast en beluistert de verschillende delen van het lichaam en bepaalde organen (het hart, de longen...). Het klinisch onderzoek kan algemeen zijn of gericht, afhankelijk van de symptomen.

Aanvullende onderzoeken

De aanvullende onderzoeken kunnen het klinisch onderzoek vervolledigen. Er bestaan verschillende soorten:

  • De biologische analyses (bloedonderzoek, urine, uitstrijkjes, puncties of biopsieën, enz.). De onderzoeken bestaan uit het analyseren van cellen en monsters van weefsels of vloeistoffen uit het menselijk lichaam in het laboratorium of onder een microscoop.  
  • De moleculaire biologie-analyses onderzoeken specifieke veranderingen in genen of in eiwitten van kankercellen.
  • Medische beeldvormingstechnieken (radiografie, echografie, magnetische resonantie (MRI), CT-scan enz.) deze maken de binnenkant van het lichaam zichtbaar.
  • Isotopische onderzoeken (PET-scan, Positron Emission Tomografie, botscan enz): hierbij wordt een zwakke radioactieve stof (isotoop) in het lichaam gespoten. Deze stof nestelt zich in bepaalde organen en in de zones met verhoogde activiteit, wat het geval is bij kankertumoren. Een camera uitgerust met sensoren die gevoelig zijn voor de radioactieve straling, registreert dan die zones in het lichaam of in bepaalde organen. Krachtige computers brengen dan de verschillende beelden samen tot een beeld. 
  • Medische exploratietechnieken (endoscopie, fibroscopie...): hierbij brengt de arts een kleine camera in een orgaan om dat te onderzoeken.

Bij kanker zijn er verschillende medische onderzoeken nodig. Die dienen om:

  1. de diagnose vast te stellen, te verduidelijken en te bevestigen;
  2. de omvang van de tumor te bepalen, zowel op lokaal niveau als op andere lichaamszones (metastasen of uitzaaiingen);
  3. om op basis van al deze informatie een zo individueel mogelijke behandeling te kiezen;
  4. te kijken hoe de tumor op de therapie reageert en hoe de rest van het lichaam ze verdraagt;
  5. de diagnose van een mogelijk recidief vast te stellen.

Het type onderzoek hangt natuurlijk af van het soort kanker.

Onderzoeken combineren

Vaak moeten er verschillende onderzoeken gecombineerd worden om een duidelijk beeld te krijgen, of om de resultaten te bevestigen. Sommige onderzoeken duren slechts enkele minuten, voor andere is een korte opname in het ziekenhuis nodig. Sommige zijn volledig pijnloos, andere kunnen onaangenaam zijn of zelfs wat pijnlijk zijn. Het medisch team zal hoe dan ook alles in het werk stellen om de ongemakken zo klein mogelijk te houden.
 

©Vivio

Getuigenissen

Comité Relais pour la Vie Braine
Marjorie en Christophe zijn al sinds 2013 betrokken bij de organisatie van Levensloop.Lees verder