Waar dienen onderzoeken voor? | Stichting tegen Kanker

Waar dienen onderzoeken voor?

De medische onderzoeken dienen om een diagnose te stellen, om de omvang en de evolutie van de tumor te bepalen en om te kijken hoe de tumor reageert op de therapieën.

Klinisch onderzoek

Na een medische ondervraging over de symptomen, (vroegere) gevallen van kanker in de familie of je toestand zal de arts een klinisch onderzoek uitvoeren. Hij onderzoekt, betast en beluistert de verschillende delen van je lichaam en bepaalde organen als het hart en de longen. Het klinisch onderzoek kan algemeen zijn of gericht, afhankelijk van je symptomen.

Aanvullende onderzoeken

De aanvullende onderzoeken kunnen het klinisch onderzoek vervolledigen. Er bestaan verschillende soorten:

  • Biologische analyses: dat zijn onderzoeken onder de microscoop van cellen en monsters van weefsels of vloeistoffen uit het menselijk lichaam - Biopsie, bloedafname, beenmergpunctie, lumbaalpunctie, uitstrijkje enz.
  • Medische beeldvormingstechnieken: deze maken de binnenkant van het lichaam zichtbaar - Radiografie, echografie, magnetische resonantie (MRI), CT-scan enz.
  • Isotopische onderzoeken: hierbij wordt een zwakke radioactieve stof (isotoop) in het lichaam gespoten. Deze stof nestelt zich in de zones met verhoogde activiteit, wat het geval is bij kankertumoren. Een camera uitgerust met sensoren die gevoelig zijn voor de radioactieve straling, registreert dan die zones. Krachtige computers brengen dan de verschillende beelden samen tot een beeld - PET-scan (Positron Emission Tomografie), botscan enz.
  • Medische exploratietechnieken: hierbij brengt de arts een kleine camera in een orgaan om dat te onderzoeken - Endoscopie/fibroscopie, videocapsule gastro-enterologie enz.

Waar dienen de medische onderzoeken voor?

Bij kanker zijn er verschillende medische onderzoeken nodig. Die dienen om:

  1. de diagnose te stellen, en te bevestigen;
  2. de omvang van de tumor te bepalen, zowel op lokaal niveau als op andere lichaamszones (metastasen of uitzaaiingen);
  3. te kijken hoe de tumor op de therapie reageert en hoe de rest van het lichaam ze verdraagt;
  4. Het type onderzoek hangt natuurlijk af van het soort kanker.

Onderzoeken combineren

Vaak moeten er verschillende onderzoeken gecombineerd worden om een duidelijk beeld te krijgen, of om de resultaten te bevestigen. Sommige onderzoeken duren slechts enkele minuten, voor andere is een korte opname in het ziekenhuis nodig. Sommige zijn volledig pijnloos, andere kunnen onaangenaam zijn of zelfs wat pijnlijk zijn. Het medisch team zal hoe dan ook alles in het werk stellen om de ongemakken zo klein mogelijk te houden.
 

©Vivio

Getuigenissen

Luc Vautmans
Winnaars zijn gewoon verliezers die nooit opgeven. Lees verder