Kanker in cijfers

Kanker in de wereld

Wereldwijde schattingen voor het jaar 2018:

 • In 2018 zouden naar schatting 18,1 miljoen mensen een nieuwe kankerdiagnose krijgen en zouden er 9,6 miljoen patiënten overlijden aan de ziekte. De meest voorkomende kankers wereldwijd zijn (in aflopende volgorde): borstkanker, prostaatkanker, longkanker en darmkanker.  Europa doet het opvallend slecht. Europeanen maken slechts 9% uit van de wereldbevolking, maar wel 23,4% van de nieuwe kankerdiagnoses en 20,3% van de sterfgevallen.

De cijfers stijgen

Verwacht wordt dat de wereldwijde cijfers met betrekking tot kanker alleen maar kunnen verhogen. Dat heeft met drie essentiële factoren te maken:

 • het aantal mensen op aarde stijgt 
 • de wereldbevolking vergrijst
 • onze levenswijze verslechtert wereldwijd gezien, waardoor we een hoger kankerrisico hebben​

Door extrapolatie van deze gegevens mag worden verwacht dat er tegen 2030 wereldwijd elk jaar ongeveer 26,4 miljoen nieuwe kankergevallen en 17 miljoen overlijdens door kanker zullen worden geregistreerd.

Bron: World Cancer Report 2018 - International Agency for Research on Cancer (IARC)

Kanker in België

De meest frequente kankers 

In België werden in 2015 67.087 kankers gediagnosticeerd. Meer dan 99% daarvan treedt op bij volwassen (20 jaar en ouder).

Bij volwassenen is kanker van prostaatborstlong of dikke darm het meest frequent, die 4 vormen samen de helft van alle gevallen!

Bij kinderen en adolescenten (0-20 jaar) zijn de meest frequente kankers leukemieën, lymfomen en tumoren van het centraal zenuwstelsel. Zij vormen samen meer dan de helft van alle kankers bij kinderen.

Bron: cijfers afkomstig van Stichting Kankerregister

Spreiding van kankers over mannen/vrouwen in België

Kankergevallen 

In 2016 werden 68 216 nieuwe kankergevallen geregistreerd (niet-melanome huidkankers niet meegeteld).

In 2011 werden 64 301 nieuwe kankergevallen geregistreerd.

 • Er werden meer kankers vastgesteld bij mannen (36 243) dan bij vrouwen (31 973). 
 • Kanker treft vooral de ouderen: van alle kankerpatiënten is 67% van de vrouwen en 78% van de mannen zijn minstens 60 jaar op het ogenblik van de diagnose. 
 • 1 man op 3 en 1 vrouw op 4 zal een kanker hebben voor zijn/haar 75e verjaardag.

Bron: cijfers afkomstig van Stichting Kankerregister

De meest frequente kankers

De meest frequente kankers zijn:

Overlevingscijfers

Dokters gebruiken de overlevingscijfers om de doeltreffendheid van behandelingen te evalueren. Sommige zieken willen de overlevingsstatistieken kennen, terwijl anderen dat nutteloos vinden of er misschien liever niet mee geconfronteerd worden.

Het gaat alleen maar om statistische gegevens die worden berekend op grote groepen patiënten en die dus sterk kunnen afwijken van elk individueel geval.

Vele factoren kunnen de perspectieven van een individuele patiënt beïnvloeden:

 •  zijn algemene gezondheidstoestand
 •  het type kanker dat hem getroffen heeft
 •  de graad van ontwikkeling van de kanker 
 •  de manier waarop hij reageert op de behandeling
 •  ...

Uw dokter kent uw specifieke situatie. Hij kan u vertellen hoe u in uw specifiek geval de overlevingscijfers moet interpreteren.

Het Kankerregister: een onmisbaar meetinstrument

Een Belgisch kankerregister: Stichting Kankerregister

België beschikt sinds 2005 over een performant kankerregister. Voor onze Stichting, die de oprichting van dit register ruim gefinancierd heeft, gaat het om het eindresultaat van een lang geleden aangegaan engagement.

Het kankerregister stond bij zijn oprichting voor een zware uitdaging: complete en betrouwbare cijfers inzamelen voor het hele land. In Vlaanderen bestond al een performant registratiesysteem. Brussel en Wallonië hinkten op dat moment achterop. Intussen werd het werk van het register vergemakkelijkt door een specifiek wettelijk kader. Dankzij flinke financiële ruggensteun van onze Stichting kon de achterstand ingehaald worden.

Het Belgische register wordt beheerd door de Stichting Kankerregister en beschikt nu over een registratienetwerk dat ziekenhuizen, ziekenfondsen, laboratoria voor pathologische anatomie en hematologen verenigt.

 Waarvoor dient een register?

De rol van een register is primordiaal voor de volksgezondheid. Het maakt onder andere mogelijk:

 •  identificatie van bepaalde risico's, evaluatie van de preventie
 •  opsporing en kwaliteit van de zorgverlening
 •  planning van de structuren en het aanbod van zorgverlening

Met een Belgisch kankerregister kunnen we ook een bijdrage leveren op het internationale niveau. Door hun resultaten bijeen te brengen, maken de nationale registers veel ruimere analyses mogelijk.

De gegevens over België of over de verschillende regio's van het land zijn te raadplegen op de website www.kankerregister.org.

Laatst aangepast op: 3/10/2019

Getuigenissen

“Mijn verhaal begon enkele dagen na nieuwjaar, wanneer iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid wenst. Ik voel een minuscuul bolletje in mijn borst, te vergelijken met een kleine rijstkorrel. Ik ben in verlof, dus ik ga dezelfde dag naar mijn dokter. Zij voelt niets, maar schrijft me voor alle zekerheid toch een echografie voor.Lees verder