Bronchoscopie | Stichting tegen Kanker

Bronchoscopie

Een bronchoscopie is een bepaald type endoscopie. Bij een bronchoscopie brengt de KNO-arts de bronchoscoop (een holle buis waaraan een camera is bevestigd) via de neus in en schuift deze via de keel en de luchtpijp tot aan de longen. Dit onderzoek gebeurt meestal onder plaatselijke of volledige verdoving

 

Laatst aangepast op: 19/07/2017

Getuigenissen

Myriam conseillère en beauté
Myriam is vrijwillige schoonheidsconsulente van Stichting tegen KankerLees verder