Mediastinoscopie

Kijken in de borstkasholte

Een mediastinoscopie is een endoscopie van het mediastinum. Het mediastinum is een anatomisch gebied in het midden van de borstkas (thorax), tussen de twee longen. Het biedt plaats aan het hart, aan verschillende bloedvaten, vitale organen (luchtpijp, slokdarm,…) en lymfeknopen. 

Klieren wegnemen

De bedoeling van een mediastinoscopie is vaak om bepaalde lymfeklieren weg te nemen. Deze klieren kunnen geïsoleerd voorkomen of ze kunnen gepaard gaan met een tumor of infectieuze aandoening. Door de klier(en) weg te nemen en verder te onderzoeken, is het mogelijk om een diagnose te stellen en na te gaan of de tumor reeds uitgezaaid is. Bij een bronchustumor is een mediastinoscopie vaak een noodzakelijke, voorafgaande ingreep om de behandeling te kunnen oriënteren.

Anesthesie 

De patiënt wordt gewoonlijk opgenomen de avond voor de ingreep. Voor de ingreep is een bezoek aan de anesthesist vereist, zoals trouwens bij elke operatie onder algemene verdoving.

Operatieve ingreep

Bij de ingreep wordt een endoscoop, een zogenoemde mediastinoscoop, ingebracht via een korte incisie (circa 3 cm) onderaan de hals, net boven het borstbeen (sternum). Indien de mediastinoscoop verbonden is met een camera, spreken we over een videomediastinoscopie. Langs deze endoscoop worden andere instrumenten ingebracht om biopsies te nemen.

Een mediastinoscopie gebeurt onder algemene verdoving. Soms zorgt de anatomische toestand van de klieren ervoor dat ze niet te bereiken zijn of dat ze niet op een veilige manier weg te nemen zijn met een mediastinoscoop. In zo’n geval opteert de chirurg voor een korte incisie in de thorax of voor een thoracoscopie.

Op het einde van de ingreep wordt soms een kleine drain enkele uren ter plaatse gelaten. De huidincisie wordt gesloten met resorbeerbare draad of met wondlijm. Verpleegkundige nazorg is doorgaans overbodig. Na twee of drie maand is het litteken zo goed als verdwenen.

Mogelijke bijwerkingen

Behalve de zeldzame, maar niet geheel uit te sluiten complicaties als gevolg van de algemene verdoving, kunnen vooral bloedingen voorkomen tijdens een mediastinoscopie. Heel uitzonderlijk kan een bloeding vereisen dat de thorax geopend wordt (thoracotomie of sternotomie).

Andere bijwerkingen komen zelden voor en evolueren gunstig:

  • hematoom (bloeduitstorting)
  • verandering van stem gedurende enkele weken
  • infectie

Hospitalisatie en ontslag

Hoewel er altijd uitzonderingen bestaan, volgt het ontslag uit het ziekenhuis meestal al de tweede dag na de ingreep. De normale werkzaamheden kunnen vrij snel hervat worden. Het verslag van het onderzoek van de weggenomen klieren, het zogenoemde anatoompathologische verslag, wordt opgestuurd naar de pneumoloog of behandelend geneesheer.

 

Getuigenissen

An-Sofie is 27. Delphine nog jonger: 24. Niet meteen het stereotiepe beeld van “patiëntes”. En toch zijn ze dat. Ze kregen alletwee voor hun 25e te horen dat ze een melanoom hadden, de gevaarlijkste huidkanker die er is. Opmerkelijk: als ze toen wisten wat ze nu weten over uv, was het nooit zover gekomen. Vandaag zijn deze levenslustige dames in remissie en ze hebben een boodschap, die op een dag misschien wel jouw leven kan redden: Bescherm jezelf tegen te veel zon!Lees verder