Remissie: hoe reageren?

Het zwaard van Damocles

"Ik voel me duidelijk beter, maar voor hoelang?"

Is het mogelijk te doen alsof er niets aan de hand is? De patiënt gaat gedurende een min of meer lange periode moeten leven met het gevoel van een permanente dreiging, als een zwaard van Damocles. Sommigen reageren met overdreven voorzorgsmaatregelen voor hun gezondheid: zij vergeten op de duur zelfs te genieten van het leven. Anderen doen net het omgekeerde, gooien de meest elementaire voorzichtigheid overboord, leven vol vuur, zonder zich beperkingen op te leggen. In beide gevallen ervaart de patiënt "uitstel van executie"… Angst om te hervallen, ook bij de omgeving, spoort patiënt en naasten aan om hun emoties voor elkaar te verbergen.


Enkele tips

Om de ongemakkelijke situatie van remissie (herstel, maar nog niet bevestigde genezing) op te lossen, moet de patiënt niet aarzelen om te uiten wat hij ervaart aan angsten, behoefte aan een luisterend oor, hulp, gebrek aan zelfvertrouwen ...

De angst

Door zijn angsten te durven benoemen, dus op voorwaarde van erover te kunnen praten, zal de zieke geleidelijk leren zijn emoties te beheersen. Als hij een luisterend oor, beschikbaarheid en begrip vindt in zijn omgeving of bij vakmensen uit de gezondheidssector, zal hij door te praten opnieuw de weg van het leven kunnen bewandelen.

Luisterend oor

Open praten over zijn gevoelens tegenover de ziekte, zorgt soms voor onverwachte toenaderingen. Om te kunnen luisteren, moet men echter in staat zijn de confrontatie met eigen angsten aan te gaan. Vandaar het nut voor de omgeving om zich zelf ook te laten helpen, indien nodig…

Zelfvertrouwen

Door de patiënt volop te betrekken bij moeilijke familiale of professionele beslissingen, vermijdt men hem het gevoel te geven dat zijn ziekte hem heeft verzwakt en te kwetsbaar heeft gemaakt. Ervoor zorgen dat de anderen hem volledig en volwaardig zijn plaats geven, zal hem helpen zijn zelfvertrouwen te herwinnen.

Hulp

De patiënt moet niet bang zijn om hulp te vragen als dat nodig is. De omgeving moet er echter over waken niet aan overbescherming te gaan doen!

Waar kunt u terecht?

  • Kankerinfo (0800 15 802) luistert naar patiënten en naasten. Professionele hulpverleners staan elke werkdag klaar van 9 tot 13 uur, en 's maandags tot 19 uur.
  • Stichting tegen Kanker biedt ook specifieke psychologische ondersteuning. Vraag ook hierover uitleg via Kankerinfo.

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker, de grootste privéfinancier van onderzoek naar de ziekte in België, hoopt in meer testamenten op te duiken. Met haar campagne zet ze de mooiste momenten van patiënten in de verf. Dit is het moment van Elaine.Lees verder