Geen risico op kanker door de microgolfoven

Veel mensen gebruiken geregeld de microgolfoven om voeding of dranken op te warmen. Er zijn immers tal van voordelen: het gaat heel snel en het energieverbruik ligt 50 tot 75 % lager dan bij gebruik van gas of elektriciteit. Niettemin is het voor velen niet altijd even duidelijk hoe een microgolf werkt, waardoor vragen rijzen over de mogelijke schadelijkheid ervan en de invloed op de voeding. Hieronder beantwoorden we enkele vragen.

Werkingsmechanismen

Microgolven zijn elektromagnetische stralen. Het zijn met andere woorden magnetische en elektrische energiegolven die zich samen door de ruimte verplaatsen. Ze vallen onder de noemer radiogolven met zwakke energie en zijn niet te verwarren met bijvoorbeeld röntgenstralen; die zijn veel krachtiger. Microgolven hebben drie kenmerken, waardoor ze geschikt zijn voor de bereiding van voeding: 

  • ze worden weerkaatst door metaal
  • ze gaan zonder probleem door glas, papier en plastic
  • ze dringen in de voeding door tot op 2 à 3 cm diepte

Met behulp van elektrische wisselstroom produceert een elektronische buis (magnetron) de microgolven binnenin de oven. Microgolven zijn elektromagnetische golven (lengte van 12,5 cm, frequentie van 2,45 gHz) die zich tussen de radio-elektrische golven en de infraroodstralen situeren. Een golfgeleider bundelt de golven in een relatief homogene straal en stuurt ze binnen het omhulsel van de oven. Ze weerkaatsen dan binnen het metalen omhulsel in de oven. Het voedsel absorbeert deze stralen. De microgolven veroorzaken een trilling van de watermoleculen in het voedsel. Door deze trilling wordt de elektromagnetische energie omgezet in thermische energie, waardoor het voedsel kookt. Het voedsel is dus niet radioactief besmet.

Risicofactoren

Het voedsel kookt in de microgolf maar de gemiddelde temperatuur bedraagt slechts 74 °C. De energie in het voedsel, en dus de temperatuur, is niet evenwichtig verdeeld. Het vermogen van de microgolf neemt af binnenin het voedsel en het is moeilijk om in de oven een perfect homogeen elektromagnetisch veld te verkrijgen. Deze temperatuurschommelingen kunnen, naar gelang de plaats in het voedsel, eventueel een invloed hebben op de microbiologische kwaliteit van de voeding. Daarom raden we aan om de microgolf niet te gebruiken voor de bereiding van voeding uit conserven. De temperatuur is namelijk vaak te laag om de bacteriën te doden.

Bij koken in de microgolf daalt de voedingswaarde van voedsel van dierlijke oorsprong niet meer dan bij het traditionele koken. De voedingswaarde van de plantaardige eiwitten gaat er zelfs op vooruit. Bovendien blijven de vitaminen beter bewaard, gaat het sneller en is er geen water nodig.

Als er al sprake is van schade veroorzaakt door de microgolf dan hebben we het enkel over arbeidsongevallen. De getroffenen (brandwonden, staar…) stonden daarbij bloot aan heel hoge doses microgolven. Het is weinig waarschijnlijk dat een lek in een microgolf thuis zulke gevolgen kan hebben. Een goed onderhouden oven is immers hermetisch afgesloten. Er kunnen dus geen stralen naar buiten glippen, zelfs niet door de deur. Met geopende deur valt de microgolf trouwens onmiddellijk stil. Bovendien zijn de isolatienormen voor microgolfovens heel streng en moeten de fabrikanten de normen nauwgezet naleven. Er mag geen enkel lek zijn na 100.000 keer openen en sluiten!

Veiligheid

Het zwakke stralingsvermogen en de deur die uit twee in elkaar grijpende en vastgezette deuren bestaat, staan garant voor de veiligheid van de huidige microgolfovens. In 1979 heeft de Internationale Commissie voor Elektrotechniek in Genève de normen vastgelegd voor het vermogen en de werking van microgolfovens:

  • golflengte: 12,5 cm 
  • frequentie: 2,45 gHz 
  • omhulsel met monolaklaag

Conclusie

De microgolfoven verhoogt het comfort in aanzienlijke mate en betekent dan ook een hele vooruitgang. Desinformatie ligt aan de basis van een zekere angst bij de consument: ten onrechte. Het lijkt ons dan ook belangrijker om eerder de nadruk te leggen op voeding die aan de hygiënische normen voldoet, en op het nauwgezet naleven van de koudeketting (constant houden van de bewaringstemperatuur van voeding) tot wanneer je met de bereiding begint.

Laatst aangepast op: 28/08/2019

Getuigenissen

Nienke is vrijwilligster Animaties in het organisatiecomité van Levensloop Sint-Truiden. Ontdek haar getuigenis.Lees verder