Gsm-antennes of wifi en kanker: onduidelijkheid troef

Tot vandaag is er geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd van een verhoogd risico op kanker bij blootstelling aan gsm-antennes of wifi-hotspots (draadloze netwerken).

De inplanting van gsm-masten is gereglementeerd en gecontroleerd op basis van het voorzorgsprincipe. Dit is echter niet het geval voor wifi-hotspots. Die vermenigvuldigen zich exponentieel, zowel bij particulieren als in scholen, bedrijven, de industrie… De gezondheidsrisico’s zijn wel beperkt, aangezien hun vermogen gemiddeld 20 keer lager ligt dan bij een gsm. Gezien de steile vlucht van het aantal draadloze netwerken, rijzen er vragen rond de dagelijkse blootstelling en is er diepgaander onderzoek nodig.

Voorzorgsmaatregelen

Gsm-antennes en wifi-netwerken genereren elektromagnetische velden: ze volledig vermijden wordt steeds moeilijker. Om de blootstelling aan je wifi-hotspot te beperken is het raadzaam om je router uit te schakelen wanneer je hem niet gebruikt, of om een klassieke verbinding te gebruiken (adsl, kabel of glasvezel).

Veiligheidsnormen

Twee Koninklijke Besluiten regelen de plaatsing van alle telecommunicatieantennes in België (dus niet alleen gsm-masten). Daarin is uit voorzorg een limiet voorzien, die viermaal strenger is dan de internationale aanbevelingen. In de Belgische norm voor blootstelling is een veiligheidsfactor van 200 voorzien (dat wil zeggen dat enkel doses toegelaten zijn, die 200-maal zwakker zijn dan die waarbij de eerste effecten zichtbaar worden); die norm geldt voor alle frequenties waarop de wetgeving van toepassing is (KB van 29 april 2001). Als openbare instelling heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) als taak toe te zien op de naleving in de praktijk van de Belgische normen.

Laatst aangepast op: 29/03/2018

Getuigenissen

“Toen mijn vrouw onlangs te horen kreeg dat ze borstkanker heeft, kwam de ziekte opeens wel heel dichtbij… Nochtans steunen we de Stichting al jaren, omdat we het belangrijk vinden een steentje bij te dragen en omdat de Stichting op een ethisch verantwoorde manier fondsen werft. Ik was dan ook meteen gewonnen voor het concept ‘Vriend van de Stichting’. Als je als Stichting weet waarop je kan rekenen, kun je beter plannen en nog meer vooruitgang helpen boeken. Het gaat maar om een klein bedrag, maar alle beetjes helpen.”Lees verder