Veroorzaakt talkpoeder eierstokkanker?

Met de regelmaat van de klok is er weer een nieuw bericht over het gebruik van talk. Verhoogt talk de kans op eierstokkanker, of niet?

Onenigheid

In een meta-analyse van 2018 dachten we dat de discussie beslecht zou worden: de gegevens van 24 case-controle studies en drie cohortstudies werden samen geanalyseerd. Het voordeel van zo een meta-analyse is dat je de resultaten van heel veel studies tegelijkbekijkt, waardoor je zekerder mag zijn van het resultaat.

Het gebruik van talk in de perineale regio bleek geassocieerd met een verhoogd risico op eierstokkanker in de case-controle studies, maar de cohortstudies (die methodologisch sterker zijn) konden geen effect hard maken. 

Waarom maakte men het verschil tussen case-controle studies en cohortstudies? Bij case-controle studies vraag je aan mensen om zich te herinneren of ze tientallen jaren geleden talk gebruikten, en hoe vaak. Bij de cohortstudies kijk je of ze aan het begin van de studie talk gebruiken, en ga je ze vervolgens meerdere jaren opvolgen. Bij case-controle studies is er dus een risico dat mensen zich dingen verkeerd herinneren, daarom hecht men meer waarde aan de resultaten van cohortstudies.

Op basis van al die studies besloot de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA)  dat het niet bewezen is dat talk het risico op eierstokkanker verhoogt. Een andere toonaangevende organisatie, het IARC, zegt echter dat het mogelijk is dat perineaal gebruik van talk (talk gebruiken op de huid rond anus en geslachtsdelen) eierstokkanker kan veroorzaken. 

Er is dus duidelijk nog steeds onenigheid in de wetenschappelijke wereld of talkpoeder nu wel of niet eierstokkanker veroorzaakt, maar zowel het IARC als de FDA zeggen dat het niet bewezen is. Omdat het echter wel mogelijk is, heeft oa de dienst volksgezondheid van Canada besloten om te adviseren om in de genitale regio geen producten te gebruiken die talk bevatten.

Conclusie

De oudere vormen van talk, van voor de jaren ’70, waren veel minder gezuiverd dan de huidige vormen van talk. In die oude vormen van talk kon nog wel eens het natuurlijke asbest zitten, terwijl dat in de moderne vormen van talk niet voorkomt. Als de oude vormen van talk eierstokkanker veroorzaken, zou het dus door het asbest kunnen komen.  Dat zou dan weer betekenen dat de moderne talk onschuldig is. Echter, de studies kunnen geen uitspraken doen over een verschil tussen ouderwetse en moderne talk, we kunnen dus alleen uitspraken doen over "talk".

De conclusie is dus dat het gebruik van talk rond de anus en geslachtsdelen misschien het risico op eierstokkanker verhoogd, en dat die verhoging waarschijnlijk maximaal rond de 1,3 zou liggen. Hoe moet je dat cijfer interpreteren? Het kankerregister toont ons dat het gemiddelde risico op eierstokkanker gedurende een heel leven ongeveer 0,82% is. Door frequente toediening van talk zou dat risico naar 1,1% stijgen (vereenvoudigde berekening).

Getuigenissen

Na haar borstkanker besloot Maria om vrijwilliger te worden voor Stichting tegen Kanker. Vandaag is zij een van onze schoonheidsconsulentes die patiënten in de watten leggen. Wat haar motiveert, is anderen de zorgen bieden die zij zelf ontving toen ze ziek was.Lees verder