Vermindert vitamine D het risico op pancreaskanker?

Het bewijs over het verband tussen vitamine D en het risico op pancreaskanker is tegenstrijdig. Een onderzoek bij meer dan 120.000 mannen en vrouwen uit de Health Professionals Follow-Up Study en de Nurses Health Study, suggereert dat een hogere vitamine D-inname (via de voeding) een geleidelijk dalend risico op pancreaskanker oplevert, zeker in vergelijking met de laagste inname. De vitamine-inname werd ingeschat op basis van een gedetailleerde bevraging over het voedingspatroon. De deelnemers werden gedurende 16 jaar gevolgd, 365 gevallen werden geïdentificeerd.

Ook de PLCO Screening Trial kon geen verband aantonen tussen de vitamine D-waarde en het risico op pancreaskanker. Bij dit onderzoek werden gedurende bijna 12 jaar de vitamine D-bloedwaarden van 184 patiënten met pancreaskanker opgevolgd, en vergeleken met 368 controlepersonen zonder kanker. De resultaten uit dit onderzoek staan in contrast met wat blijkt uit de Finse Beta-Carotene (ATBC) Cancer Prevention Study, waarbij de vitamine D-bloedwaarde bij mannelijke rokers gelinkt wordt aan een verhoogd risico op pancreaskanker. 

Het NCI Cohort Consortium Vitamine D Pooling Project of Rarer Cancers is van recentere datum. Daaruit blijkt dat mannen en vrouwen met de hoogste vitamine D-bloedwaarden (meer dan 100 nmol/l) dubbel zoveel risico op pancreaskanker lopen in vergelijking met mannen en vrouwen met bloedwaarden in het normale bereik (50 à 75 nmol/l).

Getuigenissen

Hans Knikkink
De ware kunst van het leven is een positieve betekenis geven aan al wat je tegenkomt op je levenspad. Lees verder