Begeleiding van de patiënt in palliatieve zorg in de pijn-en symptoombeheersing bij het levenseinde door geschikte middelen ter beschikking te stellen

asd bw
Selectiejaar van het project: 2021
Toegekend bedrag: 7072€
Organisatie: ASBL Aide et Soins à Domicile en Brabant Wallon