Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek jaar 2019 | Stichting tegen Kanker

Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek jaar 2019

Oproep afgesloten

Stichting tegen Kanker lanceert dit jaar opnieuw een oproep voor "Clinical Mandates". Daarbij zullen maximaal 4 nieuwe mandaten worden toegekend. Deze oproep is bestemd voor clinici-onderzoekers die hun klinische activiteit uitvoeren in een Belgisch universitair ziekenhuis en die 50% van hun tijd wensen te besteden aan translationeel of klinisch onderzoek in een van de zeven Belgische universiteiten met een volledige faculteit geneeskunde.

Deze 5-jarige mandaten zijn bedoeld voor clinici-onderzoekers jonger dan 45 jaar bij het indienen van de eerste aanvraag en kunnen eventueel éénmaal worden hernieuwd. Deze mandaten dekken de financiering van 50% van de salariskost en van de kandidaat-clinici (maximum € 60 000/jaar per laureaat).

De uiterste indieningsdatum voor de dossiers is 25 maart 2019 om 12 uur (middag).

Ze zullen ter selectie worden voorgelegd aan de leden van onze Wetenschappelijke raad.

De audities van de voorgeselecteerde kandidaten zullen doorgaan op 28 mei 2019 in de late namiddag op de hoofdzetel van Stichting tegen Kanker.

De bekendmaking van de resultaten is voorzien in juli 2019, zodat de laureaten hun functie kunnen opnemen bij de start van het academiejaar in het najaar van 2019.

Laatst aangepast op: 26/03/2019

Getuigenissen

Peter Schodts
Ik put mijn kracht uit mijn familie, mijn vriendin en mijn vrienden, die me oprecht steunen.Lees verder