Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek 2020 | Stichting tegen Kanker

Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek 2020

Stichting tegen Kanker lanceert dit jaar opnieuw een oproep voor "Clinical Mandates". Daarbij zullen maximaal 4 nieuwe mandaten worden toegekend. Deze oproep is bestemd voor clinici-onderzoekers die hun klinische activiteit uitvoeren in een Belgisch universitair ziekenhuis en die 50% van hun tijd wensen te besteden aan translationeel of klinisch onderzoek in een van de zeven Belgische universiteiten met een volledige faculteit geneeskunde.

Deze 5-jarige mandaten zijn bedoeld voor clinici-onderzoekers jonger dan 45 jaar bij het indienen van de eerste aanvraag en kunnen eventueel éénmaal worden hernieuwd. Deze mandaten dekken de financiering van 50% van de salariskost van de kandidaat-clinici (maximum € 60 000/jaar per laureaat).

De uiterste datum voor het indienen van de aanvraagformulieren is uitgesteld tot donderdag 2 april om 13.00 uur.

De dossiers moeten worden gemaild naar pservais@stichtingtegenkanker.be. Ze zullen ter evaluatie worden voorgelegd aan de leden van onze Wetenschappelijke raad.

De voorgeselecteerde kandidaten dienen zichzelf en hun project voor te stellen op 11 juni 2020 tussen 17.30 u en 20.30 u op de hoofdzetel van Stichting tegen Kanker.

De bekendmaking van de resultaten is voorzien in juli 2020, zodat de laureaten hun functie kunnen opnemen bij de start van het academiejaar in het najaar van 2020.

Voorwaarden en praktische informatie: klik hier

Formulier ter indiening van uw kandidatuur: klik hier

Laatst aangepast op: 20/03/2020

Getuigenissen

Begin 2012 werd er bij Gustaaf Smans een poliep in de blaas weggenomen. Een routineprocedure eigenlijk, in eerste instantie was er dus niets aan de hand. Tot 4 april. Vlak voor een etentje voor zijn 40ste huwelijksverjaardag moest Gustaaf voor de uitslag nog even langs de uroloog. Het resultaat: kwaadaardige cellen in de blaaswand... en de start van een zware chemobehandeling en een lange revalidatie.Lees verder