Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek 2020

- Deze afroep is afgesloten -

Stichting tegen Kanker lanceert dit jaar opnieuw een oproep voor "Clinical Mandates". Daarbij zullen maximaal 4 nieuwe mandaten worden toegekend. Deze oproep is bestemd voor clinici-onderzoekers die hun klinische activiteit uitvoeren in een Belgisch universitair ziekenhuis en die 50% van hun tijd wensen te besteden aan translationeel of klinisch onderzoek in een van de zeven Belgische universiteiten met een volledige faculteit geneeskunde.

Deze 5-jarige mandaten zijn bedoeld voor clinici-onderzoekers jonger dan 45 jaar bij het indienen van de eerste aanvraag en kunnen eventueel éénmaal worden hernieuwd. Deze mandaten dekken de financiering van 50% van de salariskost van de kandidaat-clinici (maximum € 60 000/jaar per laureaat).

De uiterste datum voor het indienen van de aanvraagformulieren is uitgesteld tot donderdag 2 april om 13.00 uur.

De dossiers moeten worden gemaild naar pservais@stichtingtegenkanker.be. Ze zullen ter evaluatie worden voorgelegd aan de leden van onze Wetenschappelijke raad.

De voorgeselecteerde kandidaten dienen zichzelf en hun project voor te stellen op 11 juni 2020 tussen 17.30 u en 20.30 u op de hoofdzetel van Stichting tegen Kanker.

De bekendmaking van de resultaten is voorzien in juli 2020, zodat de laureaten hun functie kunnen opnemen bij de start van het academiejaar in het najaar van 2020.

Voorwaarden en praktische informatie: klik hier

Formulier ter indiening van uw kandidatuur: Deze afroep is afgesloten!

Laatst aangepast op: 1/10/2020

Getuigenissen

Luc Vautmans
Winnaars zijn gewoon verliezers die nooit opgeven. Lees verder