Onze missie

SAMEN VOOR HET LEVEN

Als het om kanker gaat, is hopen toegestaan! 

 • De wetenschap staat niet stil.
 • Patiënten en hun familie worden steeds beter begeleid.
 • Opsporing en preventie boeken vooruitgang. 

 

Stichting tegen Kanker speelt een belangrijke rol in die drie domeinen, en dat volkomen onafhankelijk en transparant. 

Haar expertise geniet nationale en internationale erkenning.

Kanker terugdringen? Het hele team van Stichting tegen Kanker werkt daar keihard aan. Professioneel, enthousiast en integer!

Mission Statement

Stichting tegen Kanker geeft onderzoekers een duwtje in de rug. Dankzij hun werk worden de kansen op genezing steeds groter. Dat is dan ook de reden waarom wij ons geld hoofdzakelijk in wetenschappelijk onderzoek steken.

Stichting tegen Kanker begeleidt de patiënten en hun familie. We bieden dan ook betrouwbare en duidelijke informatie aan. Ook ondernemen we gerichte sociale acties om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Stichting tegen Kanker is begaan met ieders gezondheid. Op basis van wetenschappelijk ondersteunde informatie moedigen we iedereen aan om gezond te leven en herhalen we regelmatig hoe belangrijk preventie en opsporing zijn.

Stichting tegen Kanker pleit voor een beter beleid inzake volksgezondheid. We stimuleren en helpen de overheid om altijd meer en beter te doen in de strijd tegen kanker. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekte steeds minder levens overhoop gooit en dat iedereen kan blijven genieten van de betere medische zorgen.

Stichting tegen Kanker moedigt iedereen aan om via zijn betrokkenheid en persoonlijke keuzes mee te strijden tegen de ziekte.

Publicatie: Voor een maximale vooruitgang in de strijd tegen Kanker

Nationale context

De strijd tegen kanker vraagt om een strategische aanpak op nationaal niveau, in overeenstemming met de wetenschappelijke akkoorden en rekening houdend met de omstandigheden en de realiteit in de praktijk.

Het Nationaal Kankerplan: een nood aan coördinatie op verschillende vlakken

Stichting tegen Kanker nam deel aan verschillende gesprekken ter voorbereiding van het Nationaal Kankerplan. Ze was dan ook heel verheugd toen het 'Nationaal Kankerplan' officieel werd opgestart. Het is een ambitieus project van lange adem dat van de strijd tegen kanker een grote prioriteit maakt wat de volksgezondheid in ons land betreft. Het Nationaal Kankerplan voldoet aan een nood aan coördinatie op verschillende vlakken: preventie, opsporing, diagnose, behandelingen, ...

Preventie 

Preventie zou op termijn 30 % van de kankers kunnen voorkomen. Maar iedereen zal inspanningen moeten leveren als we dat streefdoel snel willen inlossen. Zoiets vereist immers:

 • financiële middelen
 • gezamenlijke acties
 • een wetgevend kader
 • een politieke bereidwilligheid op lange termijn

Opsporing

Ook de inspanningen op het vlak van opsporing mogen niet verslappen. Dit is onmogelijk zonder:

 • de overheid, die instaat voor de organisatie, de erkenning, de kwaliteitscontrole en de financiering van deze opsporing
 • de individuele bereidwilligheid om de opsporingsaanbevelingen te volgen, of het nu gaat om officiële programma's of individuele opsporing (voor risicoprofielen)

Diagnose en behandelingen 

De vooruitgang is niet te stuiten. Multidisciplinariteit is onontbeerlijk geworden in de bepaling, toepassing en opvolging van de behandelingsstrategieën. De toenemende individualisering van de behandelingen en hun stijgende kostprijs vragen om de organisatie en erkenning van Uitmuntendheidscentra door de overheid. 

Financiering

Onze medeburgers, die een efficiënt gezondheidssysteem gewend zijn, koesteren terecht verwachtingen op het vlak van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgen. 

Zonder nog maar de broodnodige financiële inspanningen ter ondersteuning van het fundamenteel, klinisch of translationeel onderzoek te vergeten ...

De voortrekkersrol van de Stichting tegen Kanker

Bij een dertigtal belangrijke maatregelen van het eerste Nationaal Kankerplan vinden we een reeks domeinen waarin de Stichting een actieve rol speelt:

 • tumorbanken;
 • structurele ondersteuning van het Kankerregister;
 • preventieve doktersraadpleging; 
 • hulp bij het stoppen met roken; 
 • lancering van het project Hadrontherapie; 
 • een betere psychologische omkadering van patiënten;
 • enz.

Het Kankerregister: een onmisbaar meetinstrument

Stichting Kankerregister werd officieel geopend op 17 mei 2006. Stichting tegen Kanker hielp mee aan de uitwerking ervan.

De bedoeling

Dit Register bundelt en analyseert precieze gegevens over alle gevallen van kanker die in ons land werden vastgesteld. Die registratie is heel belangrijk voor de invoering en opvolging van doeltreffende acties zoals: 

 • de bepaling van risicofactoren;
 • de beoordeling van de preventie;
 • de opsporing; 
 • de behandelingen.

Een lange strijd

Deze nieuwe structuur is de vrucht van een lange strijd voor de registratie van kankergevallen in België:

 • registratie door de ziekenfondsen sinds de jaren '60;
 • oprichting in 1983 van een eerste Kankerregister;
 • begin van provinciale of ziekenhuisregistraties.

Een unieke identificator

Het ontbrak al die initiatieven aan één cruciaal element: de wettelijke mogelijkheid om een unieke identificator per patiënt te gebruiken om zo voor elke zieke gegevens uit verschillende bronnen te kunnen verzamelen. Die grote leemte werd uiteindelijk ingevuld, met voor de patiënten de garantie op een bescherming van hun privéleven.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Kankerregister.

Internationale context

Kanker is niet alleen een probleem in België. De problematiek treft heel Europa en zelfs de wereld.

De activiteiten van Stichting tegen Kanker beantwoorden dan ook aan de internationale aanbevelingen. We maken ook deel uit van verschillende internationale netwerken.

Europa 

 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
  EORTC is een internationale organisatie met een hoofdzetel in Brussel. Ze doet of coördineert klinische studies naar kanker op Europees niveau.
 • Association of European Cancer Leagues (ECL). 
  ECL is een federatie van nationale en regionale liga's tegen kanker die 23 leden telt. Binnen de ECL maakt de Stichting deel uit van de ‘Patient Support Working Group’, waar ze samenwerkt met andere verenigingen uit Europa om patiëntenhulp te bevorderen op Europees niveau.

Wereld

 • International Cancer Information Service Group (ICISG). 
  ICISG is een wereldwijd netwerk van meer dan 50 organisaties die het publiek informeren over kanker. De Stichting biedt gratis informatie via Kankerinfo
 • Levensloop: in het kader van de Levenslooporganisatie in België werkt de Stichting tegen Kanker samen met de Amerikaanse liga (American Cancer Society). Bovendien kwam er tussen de verschillende landen die Levenslopen organiseren een echt netwerk tot stand dat de mogelijkheid biedt om discussies te houden die de gebeurtenis zelf overstijgen.
Laatst aangepast op: 15/12/2017

Getuigenissen

Patricia vertelt ons over hoe zij borstkanker beleefd heeft, wat haar heeft geholpen om deze beproeving te doorstaan en hoe de ziekte haar kijk op het leven heeft veranderd.Lees verder