Activiteit

PXL Healthcare Congres

05jun201809:00-16:00

De tiende editie van de EXPO Healthcare is uitgegroeid tot het PXL Healthcare Congres!

Symposium 1 Kanker in de gynaecologie, ruim bekeken

 • 9u00 Onthaal en standenbezoek
 • 9u30 Inleiding
 • 9u40 De technologische vordering in de senologie en de pelviene oncologie in het domein van de moleculaire biologie en de chirurgie. Prof. Dr. Eric de Jonge, is als gynaecoloog verbonden aan het Ziekenhuis Oost Limburg, is gespecialiseerd in gynaecologische kanker, borstkanker en robotchirurgie.
 • 10u10 De neuropsychologische en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen die geboren werden na perinatale blootstelling aan een kankerbehandeling. Mevr. Tineke Vandenbroucke, is klinisch psychologe en seksuologe. Sinds 2013 werkt zij als doctoraatsstudente in de onderzoeksgroep ‘Kanker en Zwangerschap’ van de KU Leuven, onder supervisie van Prof. F. Amant en Prof. L. Claes.
 • 10u50 Pauze
 • 11u20 Verbindingen leggen tussen de mens, de patiënt, de ziekte en onze rol als zorgprofessional vanuit het perspectief van seksualiteit en intimiteit. Dr. Woet L. Gianotten is arts-psychotherapeut, (em) UHD Medische Seksuologie UMC, Utrecht en Erasmus HC, Rotterdam. Hij is tevens consulent oncoseksuologie.
 • 12u30 Middagmaal

Symposium 2 Kanker: preventie en behandeling

 • 9u00 Onthaal en standenbezoek
 • 9u30 Inleiding
 • 9u40 Waarom campagne voeren tegen darmkanker? Dr. Luc Colemont was als maagdarmspecialist 28 jaar verbonden aan het St. Vincentiusziekenhuis te Antwerpen. Hij is sedert januari 2016 Managing Director van de vzw Stop Darmkanker.
 • 10u40 Het gebruik van fotobiomodulatietherapie ter preventie en behandeling van acute radiodermitis bij kankerpatiënten. Mevr. Jolien Robijns is doctoraatsstudente biomedische wetenschappen aan de UHasselt binnen het Limburg Clinical Research Program.
 • 11u10 Pauze
 • 11u30 Immuuntherapie: wat is het en waar staan we? Prof. Dr. Jeroen Mebis is diensthoofd medische oncologie van het Jessa Ziekenhuis in de artsenassociatie ‘Limburgs Oncologisch Centrum’.
 • 12u30 Middagmaal

Namiddag

Lezing van 13u30 tot 14u30

Netwerkmoment met koffie en cake

Lezing van 15u00 tot 16u00

13u30 – 14u30

 • Relatie en seksualiteit na kanker. Dhr. Sam Geuens is klinisch seksuoloog en psychotherapeut. Hij is verbonden aan de Polikliniek Seksuologie van het Jessa Ziekenhuis en doceert aan de Hogeschool PXL.
 • Zorgen na kanker : welke noden en problemen ervaren mensen na hun behandeling? Dhr. Hans Neefs is expert kankerzorg bij Kom op tegen Kanker.
 • Hoe ondersteunt Supported Employment de terugkeer naar de werk-vloer bij kanker? Mevr. Rut Kelchtermans is Supported Employment coach bij Synkroon.
 • Symptoomcontrole van de oncologische wonde. Dhr. Eric Roovers is ziekenhuishygiënist en wondzorgcoördinator van het ZNA Middelheim.
 • Noden en behoeften van mantelzorgers. Mevr. Lieve Vanderlinden is directeur psychosociale werking bij Kom op tegen Kanker.
 • Spiritualiteit en ziek zijn. Dhr. Alexander Verstaen is doctor in de psychologie en werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. Hij is auteur van het boek ‘Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader. Een reis tussen hoofd en hart’.

15u00 – 16u00

 • Omgaan met kwetsbaarheid: welke sleutels heeft de zorgverlener zelf in handen? Dhr. Alexander Verstaen is doctor in de psychologie en werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. Hij is auteur van het boek ‘Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader. Een reis tussen hoofd en hart’.
 • Zorgen na kanker : welke noden en problemen ervaren mensen na hun behandeling? Dhr. Hans Neefs is expert kankerzorg bij Kom op tegen Kanker.
 • Symptoomcontrole van de oncologische wonde. Dhr. Eric Roovers is ziekenhuishygiënist en wondzorgcoördinator van het ZNA Middel-heim.
 • Duurzame tewerkstelling na kanker: welke factoren spelen een rol? Mevr. Andrea Cools, Mevr. Sanne Van Craeyevelt en Dhr. Dennis Smolders zijn als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool PXL.
 • Optimalisatie van zorg aan de oudere patiënt met kanker: een multidisci-plinaire uitdaging. Mevr. Cindy Kenis is als verpleegkundig specialist geriatrische oncologie, verbonden aan het UZ Leuven.
 • Oncologie in de thuiszorg. Mevr. Sylvana Snoekx is verpleegkundige op de dienst oncologie van het Jessa Ziekenhuis te Hasselt.

Klik hier voor alle informatie en inschrijvingen

 

PXL Hoge School

Getuigenissen

Hans Knikkink
De ware kunst van het leven is een positieve betekenis geven aan al wat je tegenkomt op je levenspad. Lees verder