Mandates for fundamental oncology research Year 2019

Stichting tegen Kanker lanceert deze maand november een uitzonderlijke oproep naar “Fundamental Mandates” kandidaten. Er zullen maximum 10 nieuwe mandaten worden toegewezen. Deze oproep richt zich op jonge onderzoekers (max. 40 jaar bij de toekenning van het mandaat, in oktober 2019) met een PhD die fundamenteel kankeronderzoek verrichten in een laboratorium aan een Belgische universiteit.

De laureaten krijgen een voltijds postdoctoraal mandaat van maximum 4 jaar. Het maximum bedrag van deze steun ligt vast op € 100.000 / jaar en is uitsluitend bestemd voor de voltijdse salariskosten (alle lasten inbegrepen) van de laureaat. De laureaten blijven tewerkgesteld door hun respectievelijke universiteit.

De uiterste indiendatum van de dossiers ligt vast op 25 maart 2019 om 12 uur.

De dossiers kunnen uitsluitend worden gemaild naar pservais@stichtingtegenkanker.be. Ze worden ter selectie voorgelegd aan de leden van onze Wetenschappelijke raden.

De verhoring van de gepreselecteerde kandidaten vindt plaats in juni 2019 in de lokalen van Stichting tegen Kanker. De proclamatie van de resultaten staat gepland in juli volgend jaar, zodat de laureaten hun mandaat in oktober 2019 kunnen opnemen.

Voorwaarden en praktische info: klik hier

Conditions and practical information: click here

Mijn kandidatuursdossier indienen: klik hier

Laatst aangepast op: 11/12/2018

Getuigenissen

“Ik wou na mijn pensioen nog iets doen. Ik wou me nuttig voelen, bezig zijn met andere mensen en hen mijn tijd geven. Aangezien ik al opleidingen had gevolgd in massage- en psychofysieke therapie, was ik onmiddellijk geïnteresseerd in het werk als schoonheidsconsulente. Ik besloot om de lessen te volgen en vrijwilliger te worden voor Stichting tegen Kanker. Je moet natuurlijk graag en regelmatig naar het ziekenhuis gaan en voeling hebben met communiceren via aanrakingen. Ik heb me ook over mijn angsten voor deze ziekte moeten heen zetten.”Lees verder