Mandates for fundamental oncology research Year 2019 | Stichting tegen Kanker

Mandates for fundamental oncology research Year 2019

Oproep afgesloten

Stichting tegen Kanker lanceert deze maand november een uitzonderlijke oproep naar “Fundamental Mandates” kandidaten. Er zullen maximum 10 nieuwe mandaten worden toegewezen. Deze oproep richt zich op jonge onderzoekers (max. 40 jaar bij de toekenning van het mandaat, in oktober 2019) met een PhD die fundamenteel kankeronderzoek verrichten in een laboratorium aan een Belgische universiteit.

De laureaten krijgen een voltijds postdoctoraal mandaat van maximum 4 jaar. Het maximum bedrag van deze steun ligt vast op € 100.000 / jaar en is uitsluitend bestemd voor de voltijdse salariskosten (alle lasten inbegrepen) van de laureaat. De laureaten blijven tewerkgesteld door hun respectievelijke universiteit.

De uiterste indiendatum van de dossiers ligt vast op 25 maart 2019 om 12 uur.

Ze worden ter selectie voorgelegd aan de leden van onze Wetenschappelijke raden.

De verhoring van de gepreselecteerde kandidaten vindt plaats in juni 2019 in de lokalen van Stichting tegen Kanker. De proclamatie van de resultaten staat gepland in juli volgend jaar, zodat de laureaten hun mandaat in oktober 2019 kunnen opnemen.

Laatst aangepast op: 26/03/2019

Getuigenissen

Pat
Weet je, ik wil dit alles nog niet achterlaten! Nu niet. Ik heb nog zoveel te beleven en te delen met jullie.Lees verder