Mandaten in Fundamenteel kankeronderzoek 2023

  

 

Stichting tegen Kanker lanceert op 7 februari 2023 haar tweejaarlijkse oproep voor "Fundamental Mandates”. Maximum 12 mandaten kunnen tijdens deze gelegengheid worden gefinancierd.

Deze oproep is bedoeld voor jonge onderzoekers (maximum 40 jaar op de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag), die in het bezit zijn van een doctoraat en fundamenteel kankeronderzoek uitvoeren in een Belgisch universitair laboratorium. 

De laureaten krijgen een voltijds postdoctoraal mandaat voor maximaal 4 jaar. Het maximumbedrag van deze steun is vastgesteld op € 100.000/jaar en is uitsluitend bedoeld om de voltijdse loonkosten (inclusief alle lasten) van de laureaat te dekken. De laureaten blijven tewerkgesteld bij hun respectievelijke universiteit.

 

Aanvraagformulier

 

  • Auditie: De voorgeselecteerde kandidaten zullen in de kantoren van Stichting tegen Kanker op 13 juni 2023 hun project aan de jury komen voorstellen. 

  • Resultaten: De resultaten van de eindselectie worden in juli bekend gemaakt, zodat de mandaten van de laureaten in oktober 2023 van start kunnen gaan.

  • Deadline voor de indiening van de kandidaturen: 27 maart 2023 om 13.00 uur.  

 

Getuigenissen

levensloop grant
Levensloop Deinze is een prille organisatie met effect. Na de deelname en fondsenwerving voor Tour of Hope volgt nu de GRANT - Villa Zomernest vzw. Dit lokale project werd ingediend bij Stichting tegen Kanker voor het verkrijgen van een GRANT. Met succes! Villa Zomernest vzw hoort bij de laureaten en ontvangt een bedrag van € 2200 om te investeren in de inrichting van de massageruimte in het inloophuis. In het voorjaar verwachten ze hun gasten te verwelkomen. Lees verder