Projectoproep Grants 2018: laureaten

Dit jaar werd er 22,6 miljoen voorzien voor de selectie van de "Wetenschappelijke Grants 2018".

Uiteindelijk werd er 24,8 miljoen euro uitgedeeld om 74 onderzoeksprojecten te ondersteunen. Dit fantastisch resultaat is een absoluut recordbedrag dat we hebben bereikt dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs. Wij zijn hen heel dankbaar!

Hieronder stellen wij de laureaten van 2018 voor:

  • In fundamenteel onderzoek werden 30 projecten geselecteerd en ontvangen zij een globaal budget van € 13 795 611
  • In translationeel en klinisch onderzoek werden 38 projecten geselecteerd en ontvangen zij een globaal budget van € 9 407 735
  • De gerichte oproep "Asbest" heeft 6 projecten opgeleverd die een globaal budget van € 1 589 000 zullen ontvangen.

Fundamenteel onderzoek: 30 projecten - € 13 795 611

Translationeel en klinisch onderzoek: 38 projecten - € 9 407 735 

Asbest: 6 projecten - € 1 589 000 

 

 

Gesteunde projecten

Team prof Wyns

Team van Professor Christine Wyns

Het team aan het woord De doeltreffendheid van de pediatrische kankerbehandeling resulteert tegenwoordig in een overlevingspercentage van boven de 80%. Jammer genoeg hebben deze behandelingen een...
Vanden Broeke teamGeorges team

Team van professoren Anne Van den Broeke & Michel Georges

Institut Bordet & ULiège Het team aan het woord HTLV-1 (Humaan T-lymphotroopvirus 1) geïnduceerde leukemieën, die al tientallen jaren bestudeerd worden, blijven grotendeels onbegrepen. Het doel...
Team van professor Véronique Préat

Team van professor Véronique Préat

Dit project heeft dus een translationele benadering met als doel een biocompatibele hydrogel te ontwikkelen die antikankermiddelen bevat en lokaal kan worden toegediend na de chirurgische resectie en vóór de toediening van conventionele radiochemotherapie.

Onderzoekers in de kijker

Dr. Johnny Duerinck

Postdoctorale mandaten | Dr. Johnny Duerinck: Een betere behandeling voor kwaadaardige hersenturmoren

Tot op vandaag ziet de prognose voor patiënten met kwaadaardige hersentumoren er na herval somber uit. Al sinds het begin van zijn opleiding is dr. Johnny Duerinck vastbesloten daar verandering in te brengen. In kader van het mandaat van Stichting tegen Kanker concentreert hij zich op betere behandelingen en levensverlenging van patiënten na herval van glioblastoma.
professor Lambrechts

Grants 2016 | Professor Diether Lambrechts

Professor Lambrechts ontving in 2016 een Cancer Research Award - een persoonsgebonden prijs voor onderzoekers die op de eerste plaats eindigen in de selectie van de wetenschappelijke raden - voor translationeel en klinisch onderzoek.

Getuigenissen

Luc Vautmans
Winnaars zijn gewoon verliezers die nooit opgeven. Lees verder