Projectoproep Grants 2018: laureaten

Dit jaar werd er 22,6 miljoen voorzien voor de selectie van de "Wetenschappelijke Grants 2018".

Uiteindelijk werd er 24,8 miljoen euro uitgedeeld om 74 onderzoeksprojecten te ondersteunen. Dit fantastisch resultaat is een absoluut recordbedrag dat we hebben bereikt dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs. Wij zijn hen heel dankbaar!

Hieronder stellen wij de laureaten van 2018 voor:

  • In fundamenteel onderzoek werden 30 projecten geselecteerd en ontvangen zij een globaal budget van € 13 795 611
  • In translationeel en klinisch onderzoek werden 38 projecten geselecteerd en ontvangen zij een globaal budget van € 9 407 735
  • De gerichte oproep "Asbest" heeft 6 projecten opgeleverd die een globaal budget van € 1 589 000 zullen ontvangen.

Fundamenteel onderzoek: 30 projecten - € 13 795 611

Translationeel en klinisch onderzoek: 38 projecten - € 9 407 735 

Asbest: 6 projecten - € 1 589 000 

 

 

Gesteunde projecten

C-2020-1463-Sandra Nuyts_Team collage

Team van professor Sandra Nuyts

KU Leuven Het team aan het woord Radiotherapie (RT) is één van de belangrijkste behandelingen voor solide tumoren, waaronder humaan papillomavirus (HPV) -positieve en negatieve hoofd- en halskanker (...
Damya Laoui teamAboubakar team

Team van professoren Damya Laoui & Frank Aboubakar

VUB & UCLouvain Het team aan het woord Dendritische cellen (DC) zijn cellen die tumordeeltjes kunnen opnemen en presenteren aan T-lymfocyten. T-lymphocyten kunnen hierdoor kankercellen herkennen...
Team van professoren Marc Van den Eynde, Javier Carrasco & Karin Haustermans

Team van professoren Marc Van den Eynde, Javier Carrasco & Karin Haustermans

Het doel van dit onderzoeksproject is bestuderen of radiotherapie (in combinatie met chemotherapie) voor de operatie voor rectale kanker een rol kan spelen en of een combinatiebehandeling die het immuunsysteem stimuleert de tumorale respons kan versterken en de prognose voor de patiënt kan verbeteren.

Onderzoekers in de kijker

Onderzoeker in de kijker | Prof. Blanpain

Professor Blanpain en zijn ploeg werken op stamcellen voor kanker om kankerdiagnoses te verfijnen en om behandelingen doelgerichter te maken tegen verschillende vormen van kanker.
profjacquemin

Pancreaskanker: hoe hoop omzetten in overwinning Interview met Prof. Jacquemin.

Pancreas kanker is vandaag de dag nog steeds zeer moeilijk te behandelen, deels omdat de diagnose over het algemeen laat wordt gesteld en deels omdat de biologische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan ervan nog steeds niet volledig worden begrepen. Daarom werkt het team van professor Patrick Jacquemin (UCLouvain) aan een beter begrip van deze vorm van kanker, in de hoop doeltreffender behandelingen te kunnen ontwikkelen. De resultaten van de laatste jaren, met name dankzij de financiële steun van Stichting tegen Kanker, zijn veelbelovend. Professor Jacquemin, die zichzelf omschrijft als een avonturier op dit gebied, hoopt dat de door zijn team geboekte vooruitgang spoedig zal leiden tot de ontdekking van een nieuw geneesmiddel dat het mogelijk zal maken de ontwikkeling van deze bijzonder agressieve vorm van kanker te stoppen en te genezen.

Getuigenissen

clara
Onze hersenen zijn het centrum van onze gedachten, onze emoties en onze gevoelens. Ze bepalen de werking van alle andere organen en van ons lichaam. Maar hoe belangrijk onze hersenen ook zijn, het maakt ze niet immuun voor kanker. Elk jaar krijgen in België ongeveer 800 mensen te horen dat ze een hersentumor hebben, een goedaardige of een kwaadaardige. Lees de getuigenis van Clara.Lees verder