Projectoproep Levensloop Grants | Stichting tegen Kanker

Projectoproep Levensloop Grants

Wat zijn de Levensloop Grants?

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen, wil de Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten - te steunen!

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van de Stichting tegen Kanker passen. De rest van de ingezamelde middelen blijft natuurlijk gaan naar de missie van Stichting tegen Kanker: financiering van wetenschappelijk onderzoek, sociale ondersteuning voor patiënten en hun naasten, preventie en het verstrekken van correcte informatie.

Wie komt in aanmerking voor een Levensloop Grant?

Elk operationeel project dat bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. Dat mag u heel ruim opvatten. Dat is ook bewust zo gekozen om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden. In aanmerking komt elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000. Een onafhankelijke jury zal bepalen welke projecten weerhouden zullen worden. Voor meer informatie over de andere projectondersteuning die Stichting tegen Kanker aanbiedt, kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat indruist tegen de ethische waarden en positie van Stichting tegen Kanker. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Voor meer informatie en het indienen van een project klik dan hieronder:

MEER INFORMATIE

Voor specifieke vragen of meer informatie: info@levensloop.be

MEER WETEN OVER LEVENSLOOP

Laatst aangepast op: 17/05/2019

Getuigenissen

Fried Ringoot, één van de meest positieve mensen die we kennen, deelt in deze videogetuigenis hoe hij en zijn vrouw Anny kanker hebben ervaren, waar hij kracht uit putte om door te zetten en hoe de ziekte zijn leven veranderde.Lees verder