Grants 2018 projectoproep | Stichting tegen Kanker

Grants 2018 projectoproep

   

Om de twee jaar lanceert Stichting tegen Kanker een projectoproep voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Voor de editie 2018 wordt een totaalbedrag van 21 miljoen euro uitgetrokken. 

Daarnaast hernieuwt de Etex groep zijn financiële steun aan onderzoeksprojecten die specifiek verband houden met mesothelioom en andere asbestgerelateerde kankers. Voor deze projecten wordt een bijkomende 1,6 miljoen euro voorzien.

Deze oproep staat open voor elke professional die in België actief is in fundamenteel, translationeel of klinisch kankeronderzoek, die een PhD heeft en wetenschappelijk en financieel onafhankelijk werkzaam is binnen zijn onderzoeksgroep.

De kandidaat moet contractueel verbonden zijn aan een universiteit, een onderzoeksinstelling of een ziekenhuisinstelling, of werkzaam zijn bij een VZW, een stichting van openbaar nut of een privéstichting. Hij moet in België kankeronderzoek verrichten zonder winstoogmerk.

Voor het indienen van uw aanvraag, vragen wij u het algemeen reglement van deze projectoproep (zie hieronder) aandachtig te lezen, om kennis te nemen van de exacte deelnamecriteria en het selectieproces. 

De uiterste indiendatum van de intentiebrieven ligt vast op 6 maart 2018 om 12 uur ('s middags) en die van het volledige deelnameformulier op 10 juli 2018.

De resultaten van de eindselectie worden half december meegedeeld.

Het inschrijvings- en opvolgingssysteem is volledig geautomatiseerd. Klik hier om uw kandidatuur in te dienen.

Regelingen

Laatst aangepast op: 5/03/2018

Getuigenissen

In onze omgeving hebben we allemaal vrienden, familie of kennissen die getroffen zijn door kanker. Vroeger joeg dat woord me echt schrik aan. Vandaag stel ik vast dat kanker een ziekte is geworden als een andere.Lees verder