Fundamental, Translational & Clinical Research 2022

Jaar 2022

Om de twee jaar lanceert Stichting tegen Kanker een projectoproep voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Voor de editie 2022 wordt een totaalbedrag van 24 miljoen euro uitgetrokken. 
 
Daarnaast hernieuwt de Etex groep zijn financiële steun aan onderzoeksprojecten die specifiek verband houden met asbestgerelateerde kankers. Voor deze projecten wordt een supplementair totaalbedrag van 2 miljoen euro voorzien.
 
Deze oproep staat open voor elke professional die in België actief is in fundamenteel, translationeel of klinisch kankeronderzoek, die een PhD heeft en wetenschappelijk en financieel onafhankelijk werkzaam is binnen zijn onderzoeksgroep.
 
De kandidaat moet contractueel verbonden zijn aan een universiteit, een onderzoeksinstelling of een ziekenhuisinstelling, of werkzaam zijn bij een VZW, een stichting van openbaar nut of een privéstichting. Hij/Zij moet in België kankeronderzoek verrichten zonder winstoogmerk.
 
Voor het indienen van uw aanvraag, vragen wij u het algemeen reglement van de desbetreffende projectoproep (zie hieronder) aandachtig te lezen, om kennis te nemen van de exacte deelnamecriteria en het selectieproces.
 
De inschrijving en de opvolging van de projecten gebeurt volledig online.  
 
Algemeen reglement: 
 
 
 Aanvaagformulier:
 
Oproep afgesloten
 
 
  • Deadline voor het indienen van de intentiebrieven (LOI): 7 maart 2022 om 13.00 uur.  
     
  • De kandidaten voorgeselecteerd op basis van de intentiebrief (LOI) zullen eind mei worden uitgenodigd om het volledige deelnameformulier (FAF) in te dienen voor 7 juli 2022
     
  • Resultaten: half december 2022.

 

Getuigenissen

Myriam conseillère en beauté
Myriam is vrijwillige schoonheidsconsulente van Stichting tegen KankerLees verder