Grants Fysieke activiteit 2018-2019

Dien je project in vóór 1 februari 2019

Wat zijn de Grants Fysieke activiteit?

Uitzonderlijke projectoproep voor een totaal bedrag van € 1 700 000 voor initiatieven die kankerpatiënten de mogelijkheid bieden fysiek actief te zijn. Deze initiatieven moeten fysieke activiteit promoten, faciliteren en ertoe bijdragen dat fysieke activiteit een standaard aanvullende behandeling bij en na kanker wordt. 

Wie komt in aanmerking voor een Grants Fysieke activiteit?

  • Het project moet direct bijdragen aan de ter beschikking stelling, de promotie en de goede uitwerking van fysieke activiteit bij en na kanker: vanaf de diagnose, tijdens en na de behandeling, tot de patiënt klaar is voor re-integratie in het reguliere aanbod van fysieke activiteit;
  • Het project moet opgezet worden door, of in nauwe samenwerking met, een ziekenhuis met een Zorgprogramma oncologie, al dan niet in partnerschap met een ziekenhuis netwerk (met Zorgprogramma’s oncologie of oncologische basiszorg) en/of lokale initiatieven extramuros. 
  • Het verzekert de continuïteit van het programma fysieke activiteit tussen de intra- en extramuros zorg, in functie van het zorgtraject. Idealiter worden ook bestaande, regionale beweeginitiatieven in het project opgenomen. Dit kan intra- en/of extramuros.

Out of scope/uitgesloten:

  • Directe financiële hulp aan patiënten of hun naasten;
  • Medisch wetenschappelijk, methodologisch en behoeftenonderzoek/studie. Deze zijn zeker nuttig, maar komen niet in aanmerking voor deze projectoproep.

Timing

Lancering van de projectoproep: 1 oktober 2018

Regionale infosessies met de ziekenhuizen: oktober 2018

Deadline indiening aanvraagdossiers: 1 februari 2019

Selectie door de jury: maart/april 2019

Goedkeuring door de Raad van Bestuur: april 2019

Bekendmaking van de resultaten: eind april 2019

Eerste betaling: eind juni 2019

Laatst aangepast op: 10/12/2018

Raadpleeg het volledige reglement

Raadpleeg hier het volledige reglement

Raadpleeg het aanvraagformulier

Raadpleeg hier het aanvraagformulier

Dien je project in

Getuigenissen

An-Sofie is 27. Delphine nog jonger: 24. Niet meteen het stereotiepe beeld van “patiëntes”. En toch zijn ze dat. Ze kregen alletwee voor hun 25e te horen dat ze een melanoom hadden, de gevaarlijkste huidkanker die er is. Opmerkelijk: als ze toen wisten wat ze nu weten over uv, was het nooit zover gekomen. Vandaag zijn deze levenslustige dames in remissie en ze hebben een boodschap, die op een dag misschien wel jouw leven kan redden: Bescherm jezelf tegen te veel zon!Lees verder