Grants 2020 projectoproep

 

Om de twee jaar lanceert Stichting tegen Kanker een projectoproep voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Voor de editie 2020 wordt een totaalbedrag van 22 miljoen euro uitgetrokken.

Daarnaast hernieuwt de Etex groep zijn financiële steun aan onderzoeksprojecten die specifiek verband houden met asbestgerelateerde kankers. Voor deze projecten wordt een supplementair totaal bedrag van 1,9 miljoen euro voorzien.

Deze oproep staat open voor elke professional die in België actief is in fundamenteel, translationeel of klinisch kankeronderzoek, die een PhD heeft en wetenschappelijk en financieel onafhankelijk werkzaam is binnen zijn onderzoeksgroep.

De kandidaat moet contractueel verbonden zijn aan een universiteit, een onderzoeksinstelling of een ziekenhuisinstelling, of werkzaam zijn bij een VZW, een stichting van openbaar nut of een privéstichting. Hij moet in België kankeronderzoek verrichten zonder winstoogmerk.

Voor het indienen van uw aanvraag, vragen wij u het algemeen reglement van de desbetreffende projectoproep (zie hieronder) aandachtig te lezen, om kennis te nemen van de exacte deelnamecriteria en het selectieproces.

De uiterste indiendatum van de intentiebrieven (LOI) ligt vast op 5 maart 2020. De kandidaten van de projecten die voorgeselecteerd worden op basis van de LOI’s zullen worden uitgenodigd om het volledige deelnameformulier (FAF) in te dienen voor 7 juli 2020.

De resultaten van de eindselectie worden half december meegedeeld.

De inschrijving en de opvolging van de projecten gebeurt volledig online.  Klik hier om uw kandidatuur in te dienen.

Laatst aangepast op: 9/01/2020

Getuigenissen

Myriam conseillère en beauté
Myriam is vrijwillige schoonheidsconsulente van Stichting tegen KankerLees verder