Het verbeteren van de transmurale samenwerking tussen ziekenhuis- en thuissetting ter bevordering van de zorgcontinuïteit voor patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers

iris platform
Selectiejaar van het project: 2021
Toegekend bedrag: 36234€
Organisatie: IRIS platform vzw