Ik ben een coach - « Coaching & Kanker »

Stichting tegen Kanker biedt een gespecialiseerde opleiding met een kwaliteitslabel aan coaches aan die hen voorbereidt op het begeleiden van mensen met en na kanker, op weg naar een evenwichtig leven en werk. Het netwerk van Stichting tegen Kanker ondersteunt haar gecertificeerde coaches met intervisie en supervisie, en door middel van wetenschappelijk onderbouwde best practices.

Leerstoel ‘Coaching bij Kanker”

Via de leerstoel ‘Coaching bij en na kanker’ laat Stichting tegen Kanker het bestaande aanbod wetenschappelijk onderzoeken. Ze doet dit samen met haar onderzoekspartner VUB Foundation en haar partner The Majin Foundation. De partners hebben samen een gemeenschappelijk doel: samen gaan ze voor meetbare doelstellingen, best practices en succesfactoren die alle betrokken partijen kunnen helpen wanneer kanker zich aandient, naast en op de werkvloer.

Opleidingen

Wie kan een opleiding volgen?

We starten vanuit de basiscompetenties die jij als coach al kreeg in je initiële opleiding, dus je hoeft nog geen specifieke kennis of ervaring rond kanker als ziekte of bijvoorbeeld de arbeidswetgeving te hebben. De opleiding is een toegevoegd specialisme voor o.a. loopbaancoaches, stress- en burn-out coaches, (onco-)psychologen of orthopedagogen. Ook HR-professionals en recruiters zullen zich bij ons trouwens verder kunnen specialiseren.

De opleiding combineert een online theoretisch luik met 6 praktijkdagen. Daar oefenen we interactief de kennis en vaardigheden op basis van bestaande casuïstiek. We werken doelgericht in 4 modules. Na een geslaagd traject volgt een gesuperviseerde begeleiding, en tot slot wordt het label toegekend.

MODULE 1: KANKER ALS ZIEKTE

Je leert je coachee steun bieden in zijn beleving tijdens het traject naar een actieve rol, en plaatst die in een ruimer perspectief. Je maakt hem wegwijs in de eerste stappen richting een haalbare werkcontext, en kunt hem gidsen in wat wettelijk nodig is in de sociaal-economische realiteit.

MODULE 2: KANKER EN WERK

Je activeert de zelfsturende vaardigheden van je coachee, en ontwikkelt samen een haalbaar en evenwichtig stappenplan voor zijn traject. Je brengt de stakeholders in kaart en bewaakt de communicatie op medisch, sociaal en professioneel vlak. Je detecteert onder- en overbelasting van je coachee en pakt die samen met hem aan.

MODULE 3: SOCIAAL-JURIDISCHE EN DEONTOLOGISCHE ASPECTEN

We focussen op het wettelijke kader van rechten en plichten, gaan na wat de mogelijkheden en hulpbronnen kunnen zijn. Je kunt als procesmanager inschatten hoe je met informatie en documentatie omgaat binnen het deontologische kader.

MODULE 4: HERSTELBEVORDEREND WERKEN

Je leert hoe je samen met jouw coachee op zoek gaat naar zijn kracht, en hoe je die samen kunt inzetten om terug actieve controle te krijgen. Je brengt naar boven hoe de stap naar werk en zinvolle invulling zijn herstel mee kan ondersteunen.

Voor meer informatie over de opleiding, contacteer Kankerinfo op 0800 15 802 of via email kankerinfo@stichtingtegenkanker.be.

Laatst aangepast op: 4/12/2020

Getuigenissen

Josiane cancer sein métastasé
Josiane vecht al vier jaar tegen uitgezaaide borstkanker. De ziekte heeft haar prioriteiten verlegd en bracht zeker ook moeilijke tijden, maar Josiane blijft vechten met verve en geniet van de positieve momenten. Met dank aan een geweldig team: haar man, zorgverleners, familie en vrienden.Lees verder