Ik bestel een exemplaar van 'Mijn Nalatenschat"

Mijn Nalatenschat

De toekomst voorbereiden

“Een paar jaar geleden zag ik tijdens een huisbezoek dat een mijnheer op heel wat van zijn bezittingen post-its had geplakt met de namen van de mensen aan wie hij ze wilde nalaten. Het was niet de eerste keer dat ik met deze situatie werd geconfronteerd: de wens van mensen om hun nalatenschap te organiseren. Die dag werd het concept van dit werkboek, Mijn Nalatenschat, geboren.” Greta Van Der Gracht, coördinator legaten Stichting tegen Kanker.

Waar wordt ons hart warm van? Waar worden we blij van? Van geven. Geven maakt gelukkig. Onderzoek heeft uitgewezen dat we ons beter voelen wanneer we geld uitgeven aan vrienden, familie of een goed doel dan wanneer we geld uitgeven aan onszelf. Dat zien we bij Stichting tegen Kanker ook: heeft een erflater een bestemming voor haar vermogen gekozen en haar wensen op papier gezet, dan is zij oprecht opgelucht en gelukkig.

Neem rustig de tijd om na te denken over wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u er niet meer bent. Mijn Nalatenschat is daarbij een handig en persoonlijk werkboek dat u helpt te beslissen. De opzet van dit boek is eenvoudig. We verzamelden voor u meerdere categorieën, waarin u in detail kan aanduiden wat u bezit en aan wie u wat wil geven. U kan uw bezittingen nalaten aan mensen die u nabij zijn, maar ook aan een goed doel zoals Stichting tegen Kanker. Mijn Nalatenschat helpt u om gestructureerd de dingen die u belangrijk vindt door te geven en te delen met anderen.

Dit werkboek wordt u gratis aangeboden door Stichting tegen Kanker.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een of meerdere gegevensbanken van Stichting tegen Kanker, met als doel u te informeren over onze activiteiten. Uw gegevens blijven strikt vertrouwelijk. U kunt uw gegevens steeds inkijken of laten wijzigen.