Wat is een Kankerregister en voor wat dient het?

Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België en de follow-up ervan. Op basis van die informatie brengt zij de aard en de omvang van kanker in België in kaart. Die informatie bundelt zij geregeld in een publicatie. Meer info: http://www.kankerregister.org