Wat is een klinische studie?

 

Een klinische proef is een onderzoek dat wordt gevoerd in samenwerking met patiënten, om een nieuwe medische techniek of een nieuwe behandeling te testen. Deze behandeling werd eerst in een laboratoriumomgeving uitgewerkt en daarna getest op dieren. Indien de voorbereidende resultaten overtuigend zijn, kan de nieuwe behandeling worden voorgesteld aan een bepaald aantal patiënten, om de doeltreffendheid en de toxiciteit maar ook de eventuele superioriteit tegenover de referentiebehandeling te controleren.

Het spreekt vanzelf dat alleen mensen die dat zelf willen, aan een klinische proef deelnemen.

 

Meer weten? Download gratis de brochure "Klinische proeven in de oncologie" (ref. 4.5.2 NL).

Laatst aangepast op: 3/07/2019