Vacatures

Vacatures van Stichting tegen KankerZoek jij een boeiende job met een sterke humane inhoud?
 
Actief de strijd aangaan tegen kanker. Dàt is wat ons, Stichting tegen Kanker, elke dag opnieuw drijft. Op nationaal vlak zijn we dan ook de belangrijkste organisatie geworden in dit domein. Onze hoofdprioriteit is de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek rond kanker. Maar ook sociale hulp, steun aan kankerpatiënten, preventie en opsporing zijn bijzonder belangrijk voor ons. We zijn dan ook op zoek naar mensen die de idealen en doelstellingen van Stichting tegen Kanker mee willen uitdragen. Heb jij de gedrevenheid om onze toekomst mee uit te tekenen?
 

De Stichting tegen Kanker is momenteel op zoek naar een :


Freelance Coördinator PR & Media - Vlaanderen (3d/week) 

Actief de strijd aangaan tegen kanker: Dàt is wat, de Stichting Tegen Kanker, elke dag opnieuw drijft en dit sinds 1922. Op nationaal vlak zijn we dan ook één van de belangrijkste en grootste organisaties in dit domein. Onze hoofdprioriteit is de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek rond kanker. Maar ook medische en sociale steun aan kankerpatiënten en hun naasten, preventie en opsporing en informatie zijn bijzonder belangrijk. We zijn dan ook op zoek naar mensen die de idealen en doelstellingen van de Stichting tegen Kanker mee willen uitdragen. 

Kanker zal in de toekomst een stijgend aantal mensen treffen, ten gevolge van verschillende factoren, waaronder de vergrijzing. Om de samenleving te helpen omgaan met dit fenomeen, dient de Stichting Tegen Kanker zijn activiteiten te intensifiëren en het grote publiek voor te lichten, daarom versterken we onze departement “Communication” en zoeken we een Freelance Media en PR coördinator voor het Vlaamse Landsgedeelte. 

Jouw verantwoordelijkheden voor het Vlaamse landsgedeelte:

 • Je bent verantwoordelijk voor alle persrelaties, perskanalen en middelen, zodat het juiste imago en de bekendheid van de Stichting, haar missies en acties verzekerd worden. Dit zowel naar journalisten, de media als de algemene publieke opinie.  
 • Je onderhoudt pro-actief je eigen persnetwerk en je relaties met opiniemakers. 
 • In samenwerking met de verschillenden managers vertegenwoordig je de Stichting tegen Kanker op relevante evenementen. Je bent continu bereikbaar voor de pers of in geval van crisis voor andere stakeholders. Je organiseert eveneens persconferenties.
 • Je zoekt pro-actief media opportuniteiten (in samenwerking met de betrokken managers en/ of met de hulp van externe partners) waaraan de Stichting zou kunnen deelnemen in het kader van haar expertisedomein, dit teneinde de aanwezigheid in de audiovisuele wereld en de bekendheid van haar acties en missies te verhogen. 
 • Je werkt nauw samen met de woordvoerders van de Stichting en verwijst indien nodig door naar de bevoegde expert in functie van het thema. Je bent eveneens de back up van de woordvoerders en ondersteunt hen bij hun lobbywerk met de juiste mediacampagne. 
 • Je beheert het Twitter profiel, analyseert trends van opiniemakers en pers om snel te kunnen schakelen naar de experts.

Jouw profiel 

 • Je hebt minimum 5 jaar gelijkaardige ervaring als Media en PR coördinator, in Vlaanderen en Brussel.
 • Je hebt een zeer uitgebreid pers en media netwerk in Vlaanderen en Brussel. 
 • Bij voorkeur heb je ervaring in het schrijven voor doelgroepen, web journalistiek en heb je kennis van medisch en wetenschappelijk jargon.
 • Je hebt een Bachelor of Master in de Communicatiewetenschappen of Journalistiek.
 • Je bent constant bereikbaar en tweetalig Frans/Nederlands en hebt een basiskennis van het Engels.

Wij bieden jou:

 • Een boeiende en gevarieerde functie bij één van de grootste stichtingen met een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
 • Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waar je door jouw expertise en inzet een maatschappelijk verschil kan maken. 
 • Werken in een organisatie waar de mens en de levenskwaliteit centraal staan.

HERKEN JE JEZELF?

Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar 

Human Resources: jobs@stichtingtegenkanker.be


Manager Scientific & Other Grants

Stichting tegen Kanker zoekt een dynamische en gedreven Manager Scientific & Other Grants

TAKEN

Strategiebepaling van het departement Grants.

In samenwerking met de CEO en het Directiecomité bepaal je het beleid en de strategie van het departement op lange en korte termijn. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor implementatie en opvolging in de praktijk.

Je hebt de eindverantwoordelijkheid over het budget: opmaken, verdedigen, controle opvolging en rapportering.

Beheer van Scientific and other Grants

Je bent verantwoordelijk voor het beleid, beheer, de organisatie en de opvolging van de Scientific & Other Grants (Beauty, Social Grants, Levensloop Grants, ea). Met als doel een efficiënte en doelgerichte financiële ondersteuning te verzekeren voor enerzijds wetenschappelijk (kanker) onderzoek in België en anderzijds psychosociale projecten.

Netwerking en Expertise

Je bouwt een netwerk op van onderzoekers en experten, door frequente contacten in binnen en buitenland (onderzoekers, raden, ea)

Daarnaast blijf je up to date met betrekking tot alle wetenschappelijke materies, door deelname aan symposia, seminaries, opleidingen, ea.

Informatie en kennisopbouw en verspreiding

Je stelt een wetenschappelijk gevalideerde informatie ter beschikking met betrekking tot:

 • Vorderingen en ontdekkingen mbt het (kanker) onderzoek in België.
 • De ondersteuning van de Stichting bij het onderzoek
 • Je neemt deel aan redactionele activiteiten en bent verantwoordelijk voor het wetenschappelijk nalezen van teksten en informatie op vraag van andere departementen ( ECC, website, brochures, jaarverslag, web request, etc )
 • Op vraag van een project manager, neem je deel aan de organisatie van uitreikingsceremonie van wetenschappelijke Grants.
 • Voor de jaarlijkse labo bezoeken, neem je eveneens deel aan de selectie van onderzoekslabo’s, georganiseerd door een college.

   

People management

 • Inspireren, motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers teneinde optimale resultaten te behalen. Dit zowel door individuele als team meetings, feedback en development gesprekken, in lijn met de HR strategie en in overleg met het HR departement.
 • Door een juiste taak en workload verdeling, het inzetten van de juiste talenten en competenties tot een gemotiveerd team komen, waar het welzijn van medewerkers centraal staat.
 • De waarden van de Stichting dagelijks uitdragen en beleven door een inspirerende voorbeeldhouding aan te nemen (lead by example). Correct en Value-minded gedrag en attitude van medewerkers belonen en waarderen, niet coherent gedrag en het niet respecteren van de Values interpelleren en corrigeren, waar nodig.

Profiel

 • Je hebt een Master in Biologie, Biomedische wetenschappen, een Doctoraat in Cancerology, of gelijkaardig.
 • Je hebt minimum 10 jaar ervaring in Klinisch of fundamenteel onderzoek.
 • Als People manager, kan je jouw team dagdagelijks motiveren om voor de extra mile te gaan.
 • Je bent vlot 2 talig Frans en Nederlands en hebt een goede kennis van wetenschappelijk Engels.
 • Je kan vlot overweg met MS Office.

   

STICHTING TEGEN KANKER biedt je:

Een boeiende en gevarieerde functie bij één van de grootste stichtingen met een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Een aantrekkelijke werksfeer in een organisatie, waar de mens en de levenskwaliteit centraal staan.

Een aantrekkelijke vergoeding, met diverse extralegale voordelen.

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie BE773464 naar Hudson, t.a.v. Sarah Daniels, Tel. +32 9 242 53 70, e-mail sarah.daniels@jobs.hudson.com.


Program Lead Nutrition & Alcohol (M/V) (deeltijds: 50%)

Actief de strijd aangaan tegen kanker: Dàt is wat, de Stichting Tegen Kanker, elke dag opnieuw drijft en dit sinds 1922. Op nationaal vlak zijn we dan ook één van de belangrijkste en grootste organisaties in dit domein. Onze hoofdprioriteit is de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek rond kanker. Maar ook medische en sociale steun aan kankerpatiënten en hun naasten, preventie en opsporing en informatie zijn bijzonder belangrijk. We zijn dan ook op zoek naar mensen die de idealen en doelstellingen van Stichting tegen Kanker mee willen uitdragen. 

Kanker zal in de toekomst een stijgend aantal mensen treffen, ten gevolge van verschillende factoren, waaronder de vergrijzing. Om de samenleving te helpen omgaan met dit fenomeen, dient de Stichting Tegen Kanker zijn activiteiten te intensifiëren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Om aan deze stijgende noden tegemoet te komen, versterken we onze departement Content Expertise & Public Affairs: 

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Als expert inzake diëtiek, hou je je kennis up to date binnen het kader van de in het actieplan bepaalde thema’s en, binnen deze expertise, verzeker je het woordvoerderschap van de Stichting naar de media.  
 • Vanuit deze expertise, geef je advies inzake het te volgen beleid, vervolgens voer je de hogerop besliste positionering uit en ondersteun je deze. Je bent intern en extern referent voor alle vragen mbt deze expertise.
 • Je werkt mee aan informatieve en wetenschappelijk onderbouwde communicatie van de Stichting,  dit zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij waak je erover dat de onafhankelijkheid en medisch wetenschappelijke basis ten opzichte van de profes-sionals van gezondheidszorg en het grote publiek gewaarborgd worden. 
 • Je bent eveneens coördinator van de interne stuurgroep “Healthy@work”. Dit houdt in dat je samen met de medecollega’s gezonde activiteiten organiseert voor de medewerkers van de Stichting. 

Jouw profiel 

 • Bij voorkeur heb je reeds ervaring in het domein van de onco-diëtetiek, patiënten begeleiding en projectmanagement. 
 • Ervaring met het schrijven (vertalen van wetenschappelijke informatie) van publicaties naar professionals en een groot patiënten publiek is een pluspunt. 
 • Je bent een echte teamspeler, die pragmatisch,  resultaat en oplossingsgericht te werk gaat en daarbij de menselijke waarden niet uit het oog verliest. 
 • Je hebt een Bachelor of Master in de voedings-en dieetleer.
 • Je bent tweetalig Frans/ Nederlands en hebt een basiskennis van het Engels.

Wij bieden jou:

 • Een boeiende en gevarieerde functie bij één van de grootste stichtingen met een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
 • Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waar je door jouw expertise en inzet een maatschappelijk verschil kan maken. 
 • Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 • Werken in een organisatie waar de mens en de levenskwaliteit centraal staan.
 • Een aantrekkelijke vergoeding, met diverse extralegale voordelen.

HERKEN JE JEZELF?

Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar 

Human Resources: jobs@stichtingtegenkanker.be


Tweetalige Communicatiemedewerker Generatie Rookvrij (80%) (FR/NL)

Generatie Rookvrij is een project van de Belgische Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. Generatie Rookvrij streeft ernaar dat ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien. We willen roken denormaliseren, zonder rokers te stigmatiseren. Daarom streven we ernaar om mensen die willen stoppen met roken, nog beter te helpen en ondersteunen. En we streven ernaar om zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen en jongeren komen, zoals speeltuinen, sportvelden, recreatiedomeinen etc., rookvrij te maken. Als rookvrij de norm wordt, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving. Op die manier voeden we een generatie op die in 2037 kan claimen dat ze tot de eerste rookvrije generatie behoort. Generatie Rookvrij is gelanceerd in mei 2018.

Jouw functie

Als medewerker communicatie assisteer je de Coördinator van de Alliantie Rookvrije Samenleving. Je werkt verschillende aspecten van marketing en communicatie van Generatie Rookvrij uit en denkt mee na hoe we deze continu kunnen verbeteren. Zo ben je het aanspreekpunt voor de website van Generatie Rookvrij, sta je in voor de organisatie van de campagnes en ondersteun je de verschillende omgevingen die rookvrij willen worden. Dit straalt uit op de website van Generatie Rookvrij en zo help je Generatie Rookvrij zichtbaarder te maken.

Je bent verantwoordelijk voor de website, sociale media en de nieuwsbrieven van Generatie Rookvrij. Je beheert onze accounts op Facebook, Twitter en Instagram en schakelt die kanalen in volgens hun sterktes en kenmerken. Je monitort alles wat er online over Generatie Rookvrij wordt gezegd. Kun je zelf animaties, video’s en infographics in elkaar steken? Dan heb je een streepje voor.

Om goed te weten wat er zich ‘op het veld’ afspeelt en kort op de bal te kunnen spelen in de communicatie maak je deel uit van de verschillende werkgroepen die rookvrije omgevingen begeleiden.

Jouw profiel

 • Minimaal bachelor niveau in de Communicatie, journalistiek of gelijkaardig door ervaring
 • Minimaal 3 jaar werkervaring
 • Je bent perfect tweetalig FR-NL (mondeling en schriftelijk) en hebt een vlotte pen
 • Je hebt bijzondere interesse voor web content (tekst en visuals)
 • Je hebt zin voor initiatief en weet van aanpakken, ook voor praktische en logistieke taken
 • Je legt vlot contacten en kan deze goed onderhouden
 • Je bent zelfstandig maar kan evengoed in teamverband werken (bv. in de werkgroepen)
 • Je hebt ervaring/bent buitengewoon geïnteresseerd in het organiseren van campagnes
 • Je kan goed plannen, organiseren en je houden aan deadlines
 • Je wil vooral werken in een maatschappelijk geëngageerde omgeving

Wat bieden we jou?

 • Generatie Rookvrij staat nog in de kinderschoenen waardoor er ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontplooiing
 • Een maatschappelijk geëngageerde omgeving 
 • Een contract voor onbepaalde duur van 80%

Interesse?

Wil jij deel uitmaken van het team van Generatie Rookvrij? Solliciteer dan nu door je motivatie en CV vóór 01/02/2019 te sturen naar Danielle van Kalmthout, Coördinator Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (danielle@alliantierookvrijesamenleving.be). Onder meer je schriftelijke vaardigheden in de beide landstalen zullen worden getest.

Voor meer informatie, zie www.generatierookvrij.be


Coördinator Management Assistants Team 

We zoeken een gedreven en gemotiveerde People Manager om het team van Management Assistants dagdagelijks aan te sturen. 

DOEL

Een optimale organisatie van het Team van Management Assistants verzekeren door het Team als een echte People manager te motiveren en aan te sturen. Dagdagelijkse coördinatie, opvolging en bijsturen van de taken van de assistenten, dit in overleg en in nauwe samenwerking met de CEO aan wie je rechtstreeks rapporteert. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Aansturen van het team van 4 Management Assistants 

 • Verantwoordelijk voor het aansturen van het team « Management  Assistants ». Inspireren, motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers teneinde optimale resultaten te behalen. Dit zowel door individuele als team meetings, feedback en development gesprekken, in lijn met de HR strategie en in overleg met het HR departement. 
 • Door een juiste taak en workload verdeling, het inzetten van de juiste talenten en competenties tot een gemotiveerd team komen, waar het welzijn van medewerkers centraal staat. 
 • De waarden van de Stichting dagdagelijks uitdragen en be-leven door een inspirerende voorbeeldhouding aan te nemen ( lead by example). Correct en Value-minded gedrag en attitude van medewerkers belonen en waarderen, niet coherent gedrag en het niet respecteren van de Values interpelleren en corrigeren, waar nodig. 

Agenda en documenten beheer 

 • Coördineren, plannen en beheren van de agenda van de General Manager evenals het beheer en de coördinatie van de documenten en briefwisseling teneinde een vlotte administratieve doorstroming te verzekeren. 

Administratieve opvolging en coördinatie 

 • Verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de administratieve ondersteuning van zowel het Directie Comité, de Raad van Bestuur en de financieel directeur. 
 • Daar waar nodig, spring je in en neem je administratieve taken op, ter ondersteuning van het Team. 

PROFIEL

 • Je behaalde bij voorkeur een Bachelor diploma in Office Management of Talen.
 • Daarnaast heb je minimum 5 jaar ervaring in een Medisch Secretariaat of als Management Assistant. 
 • Je bent een aangeboren Peoplemanager, die zijn/haar Team dagdagelijks weet aan te sturen en kan motiveren om voor de extra mile te gaan. 
 • Je bent een kei in talen: je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Frans en Engels. 
 • Je bent een getalenteerde MS Office duizendpoot. 

STICHTING TEGEN KANKER biedt je:

 • Een boeiende en gevarieerde functie bij één van de grootste stichtingen met een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
 • Kansen om bij te leren, jezelf te ontwikkelen en initiatief te nemen.
 • Werken in een organisatie waar de mens en de levenskwaliteit centraal staan.
 • Een aantrekkelijke vergoeding, met diverse extralegale voordelen.

HEB JE INTERESSE?

Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar 

Human Resources: jobs@stichtingtegenkanker.be


Team Leader Content Expertise & Public Affairs 

De Stichting zoekt een dynamische en gedreven People Manager om het Team Medico & Scientific Expertise te versterken, aan te sturen en te motiveren. 

DOEL

Als Teamleader Content Expertise, werk je, samen met de Manager en de Program Leads,  een actieplan uit, dat je kadert en dat de verschillende wetenschappelijke expertisedomeinen omvat: physical activities, social support, public Health en nutrition & Alcohol en ook het aspect levenskwaliteit. Dit alles doe je met respect voor de visie, de missie en de waarden van de organisatie. 

Je waakt over het budget en de opvolging van leveranciers. Daarnaast begeleidt en stuur je een team van medewerkers aan bij hun dagdagelijkse job. 

TAKEN

Actieplan en rapportering

 • In samenwerking met de manager en de programleads, stel je een jaarlijks actieplan voor, dat je uitwerkt en opvolgt, zodat de “informatie” doelstelling van de Stichting bereikt wordt. Dit doe je door een zeer hoog niveau en zeer betrouwbare wetenschappelijk onderbouwde inhoud te garanderen en door, in voorkomend geval, mobilisatie programma’s en/ of acties voor te stellen. 
 • Dit actieplan kadert in de operationele strategie van de organisatie en omvat weerkerende activiteiten zoals de revisie van de website, antwoorden voor CIKI, antwoorden aan CR’s. Je vertaalt deze actieplannen in een jaarlijkse kalender zodat deze nauwgezet kunnen opgevolgd worden. 
 • Je waakt over de haalbaarheid van deze acties in functie van de beschikbare middelen zowel in het departement als in samenwerking met de ondersteunende departementen. 
 • Op regelmatige basis, rapporteer je over de opvolging van de acties met de Manager van het Departement. 

Beheer en opvolging van het budget

 • In samenspraak met de manager, beheer je het budget en volg je het budget op. Je vraagt offertes, op maakt bestelbonnen , keurt facturen goed, volgt de maandelijkse rapportering op en je verzekert jou ervan dat het budget gerespecteerd wordt. 

People management

 • Inspireren, motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers teneinde optimale resultaten te behalen. Dit zowel door individuele als team meetings, feedback en development gesprekken, in lijn met de HR strategie en in overleg met het HR departement. 
 • Door een juiste taak en workload verdeling, het inzetten van de juiste talenten en competenties tot een gemotiveerd team komen, waar het welzijn van medewerkers centraal staat. 
 • De Waarden van de Stichting dagdagelijks uitdragen en be-leven door een inspirerende voorbeeldhouding aan te nemen (lead by example). Correct en Value-minded gedrag en attitude van medewerkers belonen en waarderen, niet coherent gedrag en het niet respecteren van de Values interpelleren en corrigeren, waar nodig. 

PROFIEL

 • Je hebt een Master in de Gezondheidszorgen, (medische)  Sociologie, Management en beheer van  gezondheidszorgen of Sociaal Medische wetenschappen.
 • Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in gezondheidszorgen en People management.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Frans en Nederlands en hebt een goede kennis van wetenschappelijk Engels.
 • Je hebt een zeer goede kennis van Microsoft Office.

STICHTING TEGEN KANKER biedt je:

 • Een boeiende en gevarieerde functie bij één van de grootste stichtingen met een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
 • Kansen om bij te leren, jezelf te ontwikkelen en initiatief te nemen.
 • Werken in een organisatie waar de mens en de levenskwaliteit centraal staan.
 • Een aantrekkelijke vergoeding, met diverse extralegale voordelen.

HEB JE INTERESSE?

Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar 

Human Resources: jobs@stichtingtegenkanker.be

 
Wil je ons liever op vrijwillige basis ondersteunen? Ook dan hebben we tal van mogelijkheden!
 
Laatst aangepast op: 7/02/2019

Getuigenissen

Nienke is vrijwilligster Animaties in het organisatiecomité van Levensloop Sint-Truiden. Ontdek haar getuigenis.Lees verder