Fysieke activiteit: sporten met of na kanker

Fysieke activiteit heeft een onschatbare heilzame werking: sporten verbetert de levenskwaliteit, vermindert het risico van mortaliteit of van een nieuwe kanker, en rekent af met het algemene vermoeidheidsgevoel.

Effecten van fysieke activiteit op de levenskwaliteit

Meerdere proeven op willekeurig gespreide personen wijzen erop dat aangepaste fysieke activiteit, met een lage tot matige intensiteit, tijdens en na de kankerbehandeling:

  • de levenskwaliteit verbetert (gunstige effecten op angst, depressie, slaap, het lichaamsbeeld en het welzijn) 
  • het gevoel van vermoeidheid vermindert bij kankerpatiënten, zonder neveneffect

Deze positieve effecten op de levenskwaliteit manifesteren zich voor alle soorten kankers, al werd vooral borstkanker onderzocht.

Effecten van fysieke activiteit op het overleven

Een recente meta-analyse van de relatie tussen sporten en borstkanker toont aan:

  • een vermindering van het globale mortaliteitsrisico met 18%, resp. 41% voor beoefening van fysieke activiteit vóór, resp. na de diagnose
  • een vermindering van het risico van sterfte door borstkanker met 34%, alleen voor beoefening van fysieke activiteit na de diagnose (geen significant effect gevonden voor de fysieke activiteit beoefend vóór de diagnose)
  • een vermindering van het recidiviteitspercentage met 24% voor beoefening van fysieke activiteit na de diagnose

Verder hebben verscheidene cohortstudies van patiënten met dikkedarmkanker een positieve correlatie aangetoond tussen het overleven (globaal of specifiek verbonden met kanker) en sporten met gematigde intensiteit van 6 tot 9 uur per week, voor en na de diagnose.

Een Amerikaanse cohortstudie toont ook bij mannen met prostaatkanker aan dat een regelmatige fysieke activiteit na de diagnose te relateren is met een vermindering van het specifieke én het globale mortaliteitsrisico.

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder