Cigarette nouée

De trukendoos van de tabaksindustrie

Sinds 1982 is de Belgische tabaksindustrie volledig in handen van grote buitenlandse concerns, zoals Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco en Altadis. De productie-eenheden zijn stelselmatig naar het buitenland overgebracht.

Het volksgezondheidsbeleid tegengaan

Processen die in de Verenigde Staten in de jaren negentig tegen sigarettenfabrikanten gelanceerd zijn, brachten een heleboel interne en vertrouwelijke documenten aan het licht, die wezen op strafbaar gedrag van de tabaksindustrie. Die documenten hebben strategieën van de tabaksindustrie blootgelegd, die het volksgezondheidsbeleid tegengaan. Zo verborgen ze opzettelijk wat ze al sinds de jaren zestig wisten, namelijk dat sigaretten schadelijk zijn, dat nicotine tot grote fysieke verslaving leidt en dat ze met het nicotinegehalte van de sigaretten speelden om de effecten ervan te vergroten.

Het werk van de WGO ondermijnen

We weten ook dat de fabrikanten strategieën ontwikkeld hebben om het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) te ondermijnen:

  • betaling van experts
  • organisatie van communicatiecampagnes om twijfel te zaaien in kringen van wetenschappers
  • het verzenden naar de media van de resultaten van twijfelachtige onderzoek niet gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur...

Klopt het dat de tabaksindustrie acteurs, onderzoekers en politici heeft omgekocht?

Uit interne documenten blijkt dat bepaalde sigarettenmerken acteurs betaalden om te roken in de films waarin ze meespeelden. Zo kreeg Sylvester Stallone geld toegeschoven door Brown en Williamson om te roken in films als Rambo en Rocky IV.

In enkele landen (Duitsland, Verenigde Staten,…) hebben politieke partijen geld ontvangen van de tabaksindustrie. Die praktijk weegt rechtstreeks of onrechtstreeks op de nationale en internationale strategieën voor rookpreventie.

Niks tegen rokers maar wel tegen tabaksindustrie

Stichting ondersteunt rokers die willen stoppen en biedt hen via Tabakstop (0800 111 00) professionale hulp aan.

Het zijn niet de rokers die gestigmatiseerd moeten worden. Zij zijn het slachtoffer van een meedogenloze industrietak die wetens en willens een product op de markt houden waaraan 1 op de 2 gebruikers zal sterven.

Stichting probeert samen met de partners van de Nationale Coalitie tegen Tabak en met Europese groeperingen zoals Smoke Free Partnership een dam te bouwen tegen de machtige tabaksindustrie. Inspiratie genoeg te vinden bij goede voorbeelden uit het buitenland.

Australië is zo’n voorbeeld van internationaal gewaardeerd tabakspreventiebeleid.

Getuigenissen

Myriam conseillère en beauté
Myriam is vrijwillige schoonheidsconsulente van Stichting tegen KankerLees verder