Tabagisme passif

Welke risico’s loop ik als ik sigarettenrook inadem?

Passief roken?

De uitdrukking "passief roken" verwijst naar het ongewilde inademen van tabaksrook in de omgevingslucht. De omgevingslucht vult zich geleidelijk met de rook die de roker bij elk trekje uitademt, maar daarnaast ook met de verbrandingslucht van de sigaret zelf.

Passief roken is ook dodelijk

Passief roken veroorzaakt in de Europese Unie jaarlijks naar schatting het overlijden van meerdere tienduizenden volwassen niet-rokers. In ons land is passief roken elk jaar verantwoordelijk voor:

  • overlijdens als gevolg van longkankers
  • overlijdens als gevolg van hart- en vaatziektes
  • ademhalingsmoeilijkheden bij volwassenen en kinderen, en ook wiegendood bij zuigelingen

Parallel met al die ernstige storingen mogen we ook niet de hinder vergeten die wordt veroorzaakt door tabaksrook (irritatie van de ogen, hoofdpijn, misselijkheid, ...).

Kunnen we ons beschermen tegen de omgevingsrook?

Passief roken, dus rook inhaleren zonder dat zelf te willen, betekent inademen van schadelijke stoffen:

  • diverse reeds bekende kankerverwekkers of 'carcinogenen' (benzopyrenen, aromatische amines en nitrosamines)
  • koolstofmonoxide en waterstofcyanide 
  • irriterende stoffen zoals acroleïne

Passief roken, dus ongewild inhaleren van tabaksrook, stelt bloot aan al deze stoffen! Zowel ventilatiesystemen als luchtfilteringsystemen volstaan niet – zelfs niet onderling gecombineerd – om tabaksrook onschadelijk te maken...!

Passief roken en kanker

Passief roken kan kanker veroorzaken, hier lees je er meer over.

 

Kinderen en passief roken

Laatst aangepast op: 8/08/2018

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder