Tabagisme passif chez l'enfant

Kinderen en passief roken

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ademen miljoenen kinderen elke dag lucht in die vervuild is door tabaksrook.

Er werd al vastgesteld dat kinderen meer dan volwassen niet-rokers blootstaan aan passief roken. In tegenstelling tot volwassenen kan een kind meestal niet bewust een ruimte verlaten die vervuild is met tabaksrook. Zo blijken de opgespoorde nicotineniveaus bij kinderen van 3 tot 11 jaar twee keer hoger te zijn dan bij volwassen niet-rokers.

Zeer veel studies hebben een verband vastgesteld tussen blootstelling aan tabaksrook in de omgevingslucht en giftige effecten bij het kind. Dit is de synthese van de conclusies van de WGO (International Consultation on Environmental Tobacco Smoke and Child Health, World Health Organisation, Consultation Rapport, 1999) over passief roken bij kinderen.

Effecten van passief roken voor de geboorte

Vele studies stellen vast dat passief roken giftig is voor het kind, soms zelfs lang voor de geboorte. Meer bepaald:

  • vermindering van de vruchtbaarheid 
  • buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  • afwijking van de placenta 
  • prematuriteit
  • kans op misvormingen
  • verergering van de mucoviscidose
  • risico, tijdens de zwangerschap, om schadelijke effecten voor de longfunctie van het groeiende kind teweeg te brengen

Effecten van passief roken na de geboorte

Ademhalingsaandoeningen

  • Kans op ziekten van de onderste luchtwegen, waaronder bronchitis, bronchiolitis en longontsteking in de eerste levensjaren.
  • Verschijning van chronische ademhalingssymptomen (hoesten, fluimen en piepen of fluiten) bij het kind op schoolgaande leeftijd. 
  • Ernst en frequentie van de symptomen van astma. Het is momenteel echter niet mogelijk te besluiten dat passief roken bij het kind de kans om astma te ontwikkelen verhoogt.

Aandoeningen van het oor

Passief roken verhoogt de kans op acute en chronische aandoeningen van het middenoor (acute middenoorontsteking, middenoorontsteking met vochtophoping).

Hart- en vaatziektes

Passief roken leidt tot fysiologische veranderingen bij het kind (zuurstoftransport, aantasting van de slagaderwand) die op volwassen leeftijd de kans op hart- en vaatziekten kunnen verhogen.

De neurologische ontwikkeling van het kind

Passief roken wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op leermoeilijkheden en gedragsproblemen (bv. hyperactiviteit), met weerslag op het leerniveau.

Het wiegendoodsyndroom bij zuigelingen

Passief roken is een van de belangrijkste oorzaken voor plots overlijden in het eerste jaar (vervijfvoudigd risico).

Kankers

Passief roken zou de kans op sommige kankers bij het kind (hersentumoren en lymfomen) kunnen verhogen.

Over de maatregelen om kinderen tegen passief roken te beschermen bestaan er veel misvattingen. De enige manier om kinderen effectief te beschermen is hun leefomgeving 100 % rookvrij maken.

Getuigenissen

Bij een opdracht creatief schrijven aan de schrijversacademie schreef ik onderstaand gedicht. Bij de feed back adviseerde de begeleidster dit gedicht aan organisaties als de uwe te sturenLees verder