Tabagisme passif

Passief roken en kanker

Tabaksrook kan vele schadelijke effecten veroorzaken bij niet-rokers die ongewild aan die rook worden blootgesteld.

Tot de ernstigste aandoeningen behoren:

 • kankers (vooral longkanker)
 • hart- en vaatziekten
 • ademhalingsproblemen

Voor sommige ziektes beschikken we over duidelijk wetenschappelijk bewijs, terwijl bij andere nog meer onderzoek nodig is om een definitief besluit te kunnen trekken.

Longkanker: het bewijs!

 
Meer dan 50 onderzoeken die de voorbije 25 jaar werden gerealiseerd in verschillende landen, evenals meta-analyses op basis van die onderzoeken hebben het wetenschappelijke bewijs geleverd dat passief roken de kans op longkanker verhoogt.

Het IARC (International Agency for Research on Cancer), een afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, besluit dat de kans om longkanker te ontwikkelen stijgt:

 • met 20% bij niet-rokende vrouwen van wie de partner rookt 
 • met 30% bij niet-rokende mannen van wie de partner rookt  
 • met 12 tot 19% bij niet-rokers die op de werkplek worden blootgesteld aan tabaksrook.

Verscheidene andere analyserapporten bevestigen de conclusie dat passieve blootstelling aan tabaksrook gepaard gaat met een verhoogd risico om longkanker te ontwikkelen:

 • Hackshaw A.K. et al. analyseerden 37 epidemiologische studies (4626 gevallen) over het risico op longkanker bij niet-rokers.

  Conclusie: met 24% verhoogd risico bij niet-rokers die samenleven met een roker. Verder werd een dosis-effectrelatie vastgesteld tussen dit risico, het aantal sigaretten en het aantal jaren blootstelling aan tabaksrook.

 • Boffetta et al. realiseerden een Europese studie in 12 centra, verspreid over 7 Europese landen (650 longkankerpatiënten en 1.542 getuigen).

  Conclusie: verhoogd risico op longkanker bij niet-rokers die werken in een rokersomgeving, of die samenleven met een rokende partner. 

 • Rapport opgesteld door SCOTH (Scientific Committee on Tobacco and Health, Verenigd Koninkrijk) en EPA (Californië, VS).

  Conclusie: met 20 tot 30% verhoogd risico, te wijten aan passieve blootstelling aan tabaksrook. 

 • Het rapport van de Surgeon General in de VS (The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke - 2006).

  Conclusie: met 20 tot 30% verhoogd risico door passief roken bij mensen die samenwonen met een roker.

Passief roken en kanker van de sinussen: een mogelijk verband

Volgens het Californische EPA-rapport (Californian Environmental Protection Agency)* zou er een statistisch verband zijn tussen passief roken en kanker van de sinussen.

Extra onderzoek bij grotere bevolkingsgroepen is echter nog vereist om het risico te evalueren. Het rapport "The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke" (2006) laat dit eveneens verstaan, zonder het echter haarscherp te bewijzen.

Bronnen:

* Rapport gepubliceerd in 1997 en in 1999 overgenomen door het NCI (National Cancer Institute).

Borstkanker: onvoldoende bewijs

Sommige onderzoeken hebben een verhoogd risico vastgesteld tijdens de premenopauze, bij vrouwen die gedurende een lange periode passief werden blootgesteld aan tabaksrook. Er is tot vandaag echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

Andere kankers: onvoldoende bewijs

Het verband tussen passief roken en andere vormen van kanker (neus-keelholtekanker, neusholtekanker, baarmoederhalskanker, kanker van het spijsverteringsstelsel, ...) kon tot vandaag onvoldoende sluitend aangetoond worden.

Getuigenissen

Erik
We zijn in 2001. Erik Briers viert zijn vijftigste verjaardag en ‘trakteert’ zichzelf op een gezondheidscheck bij de huisarts. Het begin van een rollercoaster die nog steeds niet is uitgebold.Lees verder