Enseigne tabac

Verleiding op de verkooppunten

Stichting tegen Kanker is duidelijk voor een totaal reclameverbod op de verkooppunten voor tabak. Wij zijn ook voorstander van een verbod op displays en pleiten voor een vermindering van het aantal verkooppunten.

Reclame op verkooppunten heeft invloed op jongeren

Onderzoek wijst uit dat een totaalverbod, dus op alle directe en indirecte reclame en sponsoring in alle media, de sociale norm m.b.t. roken in belangrijke mate beïnvloedt. Het tabaksverbruik kan zo verminderen met circa 7 %.

Tabaksreclame is in België verboden sinds 1999 maar affiches en lichtreclames van tabaksmerken of –producten zijn nog steeds toegelaten op voorgevels van en in tabakswinkels en krantenwinkels.

Het is meermaals aangetoond dat in het bijzonder jongeren zeer ontvankelijk zijn voor tabaksreclame. Tabaksreclame komt veel voor op plaatsen waar veel jongeren komen: in de buurt van scholen of in krantenwinkels naast frisdrank, snoep en snacks. Tabaksreclame wekt de indruk dat sigaretten een normaal product zijn.

Stichting tegen Kanker hield in augustus en september 2012 een inventarisatie van tabaksreclame in 126 verkoopspunten van tabak, verspreid over heel het land en in de nabijheid van de middelbare scholen.

Lees het rapport “Tabakstreclame in verkoopspunten in de nabijheid van middelbare scholen”

 

Bevolking steunt totaal reclameverbod

In ons land bestaat er een groot draagvlak bij de bevolking om het tabaksreclameverbod uit te breiden. Uit een enquête door IPSOS bij 3000 personen in 2019 in opdracht van Stichting tegen Kanker, blijkt dat 69 % van de ondervraagden voorstander van zo’n verbod is.

Meer controles nodig

In België zijn er bijzonder veel verkooppunten!

De nog aanwezige reclame is misleidend, buiten elke proportie of zelfs illegaal. De tabaksindustrie heeft bovendien de mensen, de middelen en de inventiviteit om systematisch de grenzen van de geldende reclamewetgeving af te tasten.

De wetgeving over indirecte reclame en sponsoring wordt in ons land slecht nageleefd door de tabaksindustrie. Er is dringend nood aan een strenger vervolgingsbeleid

Na de neutrale pakjes ook een totaal reclameverbod en een uitstalverbod doorvoeren

Landen met neutrale pakjes (Australië, VK, Ierland en Frankrijk) hebben ook een totaal reclameverbod op de verkoopplaats. En daar zijn goede redenen voor. Zo is het niet logisch om nog reclame voor tabak op de verkoopplaats toe te laten als ze al verboden is op het pakje. Neutrale pakjes en een reclameverbod op de verkoopplaats zijn maatregelen die best samen worden doorgevoerd. Een uitstalverbod, dit is een verbod om tabaksproducten zichtbaar te maken in de verkooppunten, draagt ook bij tot het denormaliseren van roken of nicotinegebruik. Wanneer de pakjes sigaretten in een kast verborgen moeten worden, gaan jongeren immers minder snel verleid worden om sigaretten aan te kopen.

Getuigenissen

villa max
De gezinnen waren heel gelukkig om aan deze vakantie te kunnen deelnemen. Voor velen was het sinds lang dat ze nog eens samen iets konden doen. Lees verder