Verleiding op de verkooppunten | Stichting tegen Kanker
Enseigne tabac

Verleiding op de verkooppunten

Stichting tegen Kanker is duidelijk voor een totaal reclameverbod op de verkooppunten voor tabak. Wij zijn ook voorstander van een verbod op displays en pleiten voor een vermindering van het aantal verkooppunten.

Reclame op verkooppunten heeft invloed op jongeren

Onderzoek wijst uit dat een totaalverbod, dus op alle directe en indirecte reclame en sponsoring in alle media, de sociale norm m.b.t. roken in belangrijke mate beïnvloedt. Het tabaksverbruik kan zo verminderen met circa 7 %.

Tabaksreclame is in België verboden sinds 1999 maar affiches en lichtreclames van tabaksmerken of –producten zijn nog steeds toegelaten op voorgevels van en in tabakswinkels en krantenwinkels.

Het is meermaals aangetoond dat in het bijzonder jongeren zeer ontvankelijk zijn voor tabaksreclame. Tabaksreclame komt veel voor op plaatsen waar veel jongeren komen: in de buurt van scholen of in krantenwinkels naast frisdrank, snoep en snacks. Tabaksreclame wekt de indruk dat sigaretten een normaal product zijn.

Stichting tegen Kanker hield in augustus en september 2012 een inventarisatie van tabaksreclame in 126 verkoopspunten van tabak, verspreid over heel het land en in de nabijheid van de middelbare scholen.

Lees het rapport “Tabakstreclame in verkoopspunten in de nabijheid van middelbare scholen”

 

Bevolking steunt totaal reclameverbod

In ons land bestaat er een groot draagvlak bij de bevolking om het tabaksreclameverbod uit te breiden. Uit een enquête van GFK bij 3001 personen in 2015 in opdracht van de Stichting tegen Kanker, blijkt dat 71% van de ondervraagden voorstander van zo’n verbod is.

Meer controles nodig

In België zijn er bijzonder veel verkooppunten!

De nog aanwezige reclame is misleidend, buiten elke proportie of zelfs illegaal. De tabaksindustrie heeft bovendien de mensen, de middelen en de inventiviteit om systematisch de grenzen van de geldende reclamewetgeving af te tasten.

De wetgeving over indirecte reclame en sponsoring wordt in ons land slecht nageleefd door de tabaksindustrie. Er is dringend nood aan een strenger vervolgingsbeleid

Neutrale pakjes en totaal reclameverbod tesamen doorvoeren

Alle landen met neutrale pakjes (Australië, VK, Ierland en Frankrijk) hebben ook een totaal reclameverbod op de verkoopplaats. En daar zijn goede redenen voor. Zo is het niet logisch om nog reclame voor tabak op de verkoopplaats toe te laten als ze al verboden is op het pakje. Bovendien kan de invoering van neutrale pakjes zonder de invoering van een reclameverbod tot juridische problemen en procedures van de tabaksindustrie leiden. Het rechtsprincipe van de proportionaliteit wordt dan immers niet gerespecteerd. Dat principe bepaalt dat je eerst minder verregaande maatregelen moet nemen om hetzelfde doel na te streven. Neutrale pakjes en een reclameverbod op de verkoopplaats zijn dus maatregelen die samen moeten worden doorgevoerd.
 

Laatst aangepast op: 16/08/2017

Getuigenissen

Fried Ringoot, één van de meest positieve mensen die we kennen, deelt in deze videogetuigenis hoe hij en zijn vrouw Anny kanker hebben ervaren, waar hij kracht uit putte om door te zetten en hoe de ziekte zijn leven veranderde.Lees verder