Kanker: opsporing is geen luxe

Tijd winnen tegen de kanker

Opsporing is een medisch onderzoek bij een ogenschijnlijk gezond persoon met de bedoeling bepaalde ziektes vast te stellen nog voor hun eerste symptomen opduiken.
Dat is tijdwinst, want als een afwijking wordt vastgesteld, is het dankzij deze opsporing mogelijk:

  • vroeger aan een behandeling te beginnen, met betere kansen op genezing 
  • de behandeling beperkter te houden, met een betere levenskwaliteit

Er bestaat geen algemene "check-up" om alle kankers op te sporen. Het gaat slechts om enkele kankers.
Zoals elke medische handeling houdt ook opsporing mogelijke voordelen in, maar ook eventuele risico's. Daarom moet geval per geval worden bekeken welke manier van opsporing kan worden voorgesteld.

Geen enkele website kan je arts vervangen

In deze rubriek vind je heel wat uitleg over de opsporing van bepaalde kankers. Toch kan geen enkele website elk specifiek geval in detail bespreken. Aarzel dus niet om met je persoonlijke vragen naar je huisarts te stappen. Alleen hij/zij is in staat om je nauwkeurige en persoonlijke antwoorden te geven.
 

Getuigenissen

Ontdek waarom mevrouw Peetroons 'Vriend van de Stichting' is gewordenLees verder