Lichaamsbeweging voor elke dag

De boodschap van de wetenschap is duidelijk: te weinig lichaamsbeweging verhoogt je risico op verschillende ziektes. In de Westerse wereld is sedentarisme eerder regel dan uitzondering. Nationaal en internationaal onderzoek (cross-sectioneel en longitudinaal) wijst uit dat 60 à 70 % van de bevolking onvoldoende fysiek actief is.

  •     Zowat een op twee rapporteert weinig of geen fysieke activiteit tijdens de vrije tijd.
  •     Slechts één op drie verricht minstens een keer per week inspannende fysieke activiteit tijdens de vrije tijd.

Lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Regelmatig wandelen is bijvoorbeeld heel nuttig. Wat voor jou goed is, hangt af van je leeftijd en gezondheidstoestand. Wie aan de een of andere aandoening lijdt, wint best eerst advies in bij een arts.

Jongeren

Jongeren tussen 6 en 20 jaar moeten alle dagen van de week 60 minuten matig fysiek actief zijn. Tijdens die activiteit ligt hun hartfrequentie (polsslag) tussen 55 en 69 % van hun maximale hartfrequentie. Die maximale hartfrequentie is gelijk aan 220 min de leeftijd – bijv. voor een 20-jarige geeft dit: 220 - 20 = 200.

Jongeren die niet aan lichaamsbeweging doen, beginnen beter met 30 minuten activiteit per dag. Om hun fysieke fitheid te behouden of te verbeteren, moeten ze twee keer per week meer intensieve oefeningen uitvoeren.

Volwassenen

Bij volwassenen tussen 20 en 64 jaar wordt aanbevolen drie tot vijf keer per week gedurende 30 minuten per dag matig fysiek actief te zijn. Die totale actieve tijd kan gespreid worden over intervallen van telkens 10 minuten. Om hun kracht, lenigheid en bottoestand te behouden of te verbeteren, dienen ze twee tot drie keer per week bijkomende oefeningen uit te voeren.

Senioren

Senioren vanaf 65 jaar dienen een lichte tot matige fysieke activiteit in te passen in hun dagelijkse levenspatroon: de trap nemen, te voet boodschappen doen,… Daarnaast zouden ze ook oefeningen moeten doen om hun spierkracht, lenigheid, evenwicht en oog-handcoördinatie te behouden of te verbeteren.

Kijk uit

  • Zorg voor de nodige bescherming tegen de zon (kleding, pet, zonnebril, zonneproduct) bij buitenactiviteiten.
  • Drink voldoende, zeker als het warm is.
  • In een streek waar veel teken voorkomen, neem je best de nodige voorzorgen tegen tekenbeten.

Neem de trap, niet de lift

We kunnen niet anders dan vaststellen dat we met z’n allen een veel te zittend leven leiden. We brengen veel tijd door aan een computerscherm. We staan en zitten stil in de file. We kijken soms urenlang naar televisie. Enzovoort. Dit ‘sedentair’ leven zorgt ervoor dat we veel te weinig lichaamsbeweging hebben, te weinig tijd nemen om te wandelen, te fietsen… Het is zonder meer onrustwekkend dat deze trend van een overwegend zittend leven zich ook bij jongeren aftekent. Dit brengt hun gezondheidskapitaal op langere termijn in gevaar. 

Het is reeds lang bekend dat vooral hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen door geregeld fysiek actief te zijn. Pas de laatste jaren is het ook duidelijk geworden dat allerlei aandoeningen zoals gewrichts- en rugklachten, overgewicht, suikerziekte, botontkalking en bepaalde vormen van kanker kunnen worden vermeden door voldoende te bewegen. 

Dit preventieve effect bereik je al door op simpele dingen te letten: de trap nemen in plaats van de lift, te voet naar de winkel stappen,… Een topsportniveau hoeft zeker niet. Schakel gewoon dagelijks, of toch minstens drie keer per week, minstens een halfuurtje fysieke activiteit in je leven in. Dit maakt deel uit van een gezond levenspatroon.

Getuigenissen

“Als onderzoeker weet je behoorlijk goed wat kanker is en wat de ziekte met zich meebrengt. Als geen ander zijn we op de hoogte van het belang van onderzoek naar de ziekte en van een aangepaste zorgverlening. Maar als de ziekte plots in je thuisomgeving inslaat, dan krijgt ze een heel andere dimensie."Lees verder