Wie kunstmatige zoetstoffen gebruikt, heeft geen hoger risico op kanker

WAAR

kunstmatige zoetstoffenBijna de helft van de Belgen denkt dat kunstmatige zoetstoffen de kans op kanker doet toenemen. Dat is niet zo.

De meest gebruikte kunstmatige zoetstoffen zijn aspartaam, acesulfaam-K, cyclamaat, sacharine en stevia. 

Van aspartaam of stevia is nog nooit een kankerverwekkend effect aangetoond, niet bij de mens, niet bij dieren, en niet bij hoge doses. 

Uit dierproeven is gebleken dat het in heel hoge doses toedienen van acesulfaam-K, cyclamaat en sacharine een kankerbevorderend effect kan hebben. Dit is echter geen reden tot ongerustheid. De wetgever legt de toepassing en het gebruik van deze zoetstoffen dusdanig aan banden, dat een dergelijke hoge dosis voor de menselijke consumptie onmogelijk lijkt.

Jonge kinderen kunnen ook zoetstoffen consumeren, maar in beperkte mate. Door hun lagere lichaamsgewicht bereiken ze immers sneller de maximale dagelijkse inname. Beter nog is ze van jongsaf te laten wennen aan minder zoete voeding en dranken, met water als basisdrank.

Meer weten?

Getuigenissen

Philip Holvoet
De steun die ik krijg van de vele mensen rondom mij die om mij geven. De liefde die ik krijg van vrienden. En de zorgen van van iedereenLees verder