Laureaten Social Grants 2021

Stichting tegen Kanker financiert kwaliteitsvolle projecten voor een bedrag van 1.000.000€.

In het kader van haar Social Grants heeft Stichting tegen Kanker in 2021 twee Social Grants - oproepen gelanceerd om projecten te ondersteunen die het welzijn of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en/of naasten bevorderen.

Enerzijds was er een thematische projectoproep met een focus op het thema ‘palliatieve zorg’. Palliatieve zorgen zijn alle medische en ook niet-medische handelingen die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit en het welzijn van mensen met een ongeneeslijke ziekte, ook al leven ze daarmee nog jaren. Stichting tegen Kanker wil bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor deze groep van mensen met kanker in hun laatste levensfase en koos daarom 18 projecten die hiertoe bijdragen.

Anderzijds was er ook een ‘open projectoproep’ voor projecten die het welzijn van de patiënt en hun naasten in de breedste zin van het woord bevorderen  Hierbij werden 14 kwaliteitsvolle projecten door een onafhankelijke jury geselecteerd.   Stichting tegen Kanker is blij dat diverse projecten kaderen binnen een integratieve benadering van mensen met kanker waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de relatie tussen zorgverlener en patiënt en de mens ‘achter’ de patiënt.

Dankzij de uitgereikte Grants financiert Stichting tegen Kanker, organisaties voor het opzetten van 32 mooie initiatieven gedragen door mensen die betrokken zijn bij en begaan zijn met het welzijn van mensen met kanker.

Hieronder kan u de lijst met de gefinancierde projecten raadplegen.

Laureaten van de Social Grants 2021

Thematische projectoproep - Palliatieve zorg

Organisatie

Titel van het project

Sémiramis asbl

Soins esthétiques et de bien-être au sein de Sémiramis, équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs à Bruxelles

Pallium - Plateforme de Concertation en Soins Palliatifs du Brabant Wallon

Diffusion du PSPA (Projet de Soins Personnalisé et Anticipé) aux patients atteints d'un cancer ou d'une maladie potentiellement incurable avec la contribution des médecins généralistes et spécialistes pour le secteur des hôpitaux

CHU Brugmann - site Horta

Le jardin gourmand de Papyrus

Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP)

Des corps en accord - soins palliatifs et sexualité en région bruxelloise - Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP)

Association des Soins Palliatifs en Province de Namur asbl

Bien plus que des soins : approches non médicamenteuses en soins palliatifs.

CHU Charleroi

Totem

ASBL Aide et Soins à Domicile en Brabant Wallon

Accompagnement du patient en soins palliatifs dans la gestion de la douleur et des symptômes liés à la fin de vie via la mise à disposition de matériel approprié

Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut Oriental

« Ce soir, je déménage ?! » : Comment préparer les transitions entre les lieux de vie et de soins pour les patients en fin de vie.

Panal vzw - Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Opleiding voor palliatief referentiepersonen in woonzorgcentra

Hospice Aulighem (WZC Sint-Vincentius)

Hospice Aulighem, meer dan zorg alleen

Algemeen Ziekenhuis Alma

Wegdromen in het snoezelbad

A.S.Z. ziekenhuis

Installatie van ligbad met therapeutische mogelijkheden.

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Laagdrempelige informatie- en communicatieleidraad voor en door mantelzorgers in de palliatieve zorg: een tijdslijn vanaf diagnose tot de rouw

MOCA- Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen - UZA

palliare - omring je met zorg

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Ontwikkelen van een interactieve communicatietraining voor zorgverleners in oncologie

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem

Palliatieve kamer

IRIS platform vzw

Het verbeteren van de transmurale samenwerking tussen ziekenhuis- en thuissetting ter bevordering van de zorgcontinuïteit voor patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers

AZ Groeninge

Asem: ruimte voor zinzorg als genezen niet meer kan

Open projectoproep - psychosociaal welzijn

Organisatie

Titel van het project

asbl LichtBLICKE

Esthétique sociale et massages

CHU Saint-Pierre

L'entre deux : des soins de bien-être pour se ressourcer

Grand Hôpital de Charleroi - Maison Mieux Être

Offre d'activités à destination des proches des patients en oncologie et hématologie de Charleroi Métropole

Groupe santé CHC - Clinique CHC MontLégia

Et à l'école, comment ça se passe ?

Cité Sérine ASBL

Aménagement d’un espace « Bien-être » et d’un lieu de rencontre extérieur « All Seasons »

Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye

"CATHEDRA"

Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL

JMGR2.0 : optimisation d’outil JMGR avec des nouvelles fonctionnalités, améliorant la qualité de vie et fatigue pendant le traitement et fournir l’information sur la maladie et le traitement

vzw Het Majin Huis

Meer grip op jezelf bij kanker, jouw toolbox

vzw PRIMARY

Gepersonaliseerde maaltijden voor volwassen ambulante kankerpatiënten met smaak- & slikproblemen: een verkennend implementatieproject

Landelijke Vereniging Outward Bound School België vzw

Obbaya

Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology vzw

Patient education videos to improve patients' experience during radiotherapy treatment: a national project

Universitair Ziekenhuis Gent - Kankercentrum

eProLearn & eProConsult: implementeren van PROMS in de dagelijkse oncologische praktijk.

AZ Groeninge

Implementatie van emotionele bevrijdingstechnieken tijdens en na de behandeling van kanker

eduCentrum vzw

Make IT-ateliers op maat van de patiënt

Ontdek hier de voormalige laureaten van de Social Grants

Laatst aangepast op: 15/12/2021

Getuigenissen

In onze omgeving hebben we allemaal vrienden, familie of kennissen die getroffen zijn door kanker. Vroeger joeg dat woord me echt schrik aan. Vandaag stel ik vast dat kanker een ziekte is geworden als een andere.Lees verder